Foto 2, Lelystad Station, bronvermelding Karel Staa

Alle wegen leiden naar Lelystad

Lelystad is de verbindende schakel tussen economisch sterke regio’s

Als je het hebt over de economische kansen van Lelystad, gaat het vandaag de dag vooral over Lelystad Airport. Maar er is meer, veel meer.

Illustratie 2, Het hoofdkantoor van modeconcern Inditex Zara dat in Lely...

Het hoofdkantoor van modeconcern Inditex Zara in Lelystad

De schattingen over de directe werkgelegenheid die Lelystad Airport gaat opleveren, lopen uiteen. Het zal in ieder geval om een groeimodel gaan, want het vliegveld zal in de eerste fase tot 10.000 vliegbewegingen per jaar accommoderen, groeiend naar 25.000 tot maximaal 45.000 vliegbewegingen. De directe werkgelegenheid die daarbij wordt genoemd is respectievelijk 400, 1.000 en 2.500 arbeidsplaatsen. Unieke positie, maar het belang van Lelystad Airport is groter. Lelystad maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is het samenwerkingsverband van Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeentes en de Vervoerregio Amsterdam. Lelystad neemt daarin een unieke positie in. In 2011 is door prof. Dr. Pieter Tordoir een economisch perspectief voor Lelystad geschetst. Centraal daarin staat de schakelfunctie die Lelystad heeft. Almere en Lelystad vormen als het ware de schakel tussen een aantal economisch sterke regio’s: Amsterdam, economisch de meest krachtige regio van Nederland. Maar ook Zwolle, dat op de derde plaats staat, en Zuidwest Friesland, dat onlangs nog de regio was met de snelst groeiende werkgelegenheid. En Apeldoorn-Deventer, de Veluwe en Utrecht. Ruimte voor groei Die schakelfunctie is de grootste kracht van Lelystad, zeker in een wereld waarin de drukte in Amsterdam alsmaar toeneemt en de stad kraakt in zijn voegen. Dat geldt als het gaat om zaken als vestigingsplaats voor bedrijven en bewoners, maar ook als het gaat om toerisme en recreatie. Maar het gaat de laatste tijd wel erg veel alleen maar over Lelystad Airport. En dat is niet helemaal terecht. Want Lelystad als schakel tussen al die economisch sterke regio’s moet bereikbaar zijn via de lucht, maar ook via de weg, water en spoor.

Illustratie 1, De schakelfunctie van Lelystad, Bron Economisch Perspecti...

De schakelfunctie van Lelystad, Bron Economisch Perspectief

Om met dat laatste te beginnen: sinds het realiseren van de Hanzelijn in 2012 loopt de trein niet meer dood, maar liggen Zwolle, Deventer, Enschede, Leeuwarden en Groningen binnen handbereik. Door de Hanzelijn is bijvoorbeeld Zwolle dichter bij de MRA komen te liggen, en ontstaan nieuwe economische relaties. Ook de verbreding van de A6/A1 en de regio die zelf investeert in de N50, de verbinding tussen Alkmaar en Zwolle, zorgen voor die schakelfunctie. Tel daarbij Flevokust Haven, de overslaghaven die gerealiseerd wordt, en je begrijpt: Lelystad ligt in het midden van Nederland. Of; alle wegen, via lucht, water en spoor, leiden naar Lelystad. Gevolgen zijn merkbaar De gevolgen zijn merkbaar. Eén van de grote kansen die er ligt voor Lelystad is op toeristisch-recreatief gebied. Batavia Stad is een outletcentrum dat door het aanbod en de opzet een groeiend aantal bezoekers uit de hele wereld krijgt. Lelystad is de toegangspoort tot de Oostvaardersplassen, één van de nieuwste en daardoor meest bijzondere natuur­­- ge­bieden in de wereld. Maar Lelystad is ook de toegangspoort tot de Markerwadden, een uniek project waarmee de natuur en waterrecreatie versterkt wordt. Het aantal hotelovernachtingen in Nederland steeg afgelopen jaar met 9 procent. Nergens is de groei zo groot als in Flevoland (22 procent). Investeringen in kwaliteit Doordat er in Lelystad kansen liggen, wordt er ook flink geïnvesteerd in het onderwijs. Dat betekent samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs, zodat al die bedrijven die naar Lelystad komen ook hier goed (mbo-)opgeleide werknemers kunnen vinden. Dat een groot modebedrijf als Inditex (van onder andere Zara, Bershka, Pull&Bear) zich in Lelystad vestigt, is geen toevalstreffer. Er is de ruimte, er is de centrale positie in Nederland en Europa. Dat zorgt ook voor de groei van bedrijven in de circulaire economie (composiet, metaal, accu’s, batterijen) en dat zorgt weer voor een groei van de werk­gelegenheid en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Groei stad zelf En uiteindelijk groeit de stad daardoor zelf ook. Omdat de gemeente een onderscheidend woningaanbod faciliteert en stimuleert, met onderscheidende woonmilieus, is Lelystad een steeds aantrekkelijker woonplaats. Dat komt ook omdat in Lelystad, gezien de ruimte en kwaliteit die je er voor krijgt, de huizen relatief goedkoop zijn en er tussen al die drukte van die economisch welvarende regio’s op woongebied nog wel de rust kan worden gevonden. Kortom: Lelystad Airport is belangrijk voor Lelystad, maar ook voor de hele metropoolregio en de omliggende economische regio’s. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook vanwege de schakel­functie van Lelystad. Daar hoort een vliegveld bij, maar ook bereikbaarheid via water, weg en spoor. In Lelystad komt alles samen.

Dit artikel is ook verschenen in de Lelystad Airport krant.

Foto: Karel Staa

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief