(foto: Provincie Flevoland)

De boer op voor de toekomst van Flevoland

Flevoland – De provincie gaat de boer op met de omgevingsvisie. De komende tijd vinden er in de bibliotheken van Flevoland meet-ups plaats, waar mensen hun visie kunnen geven op waar het met Flevoland naartoe gaat of naartoe moet. Dat begint vandaag, 23 mei, in Almere.

 

Meet-ups

De meet-ups worden georganiseerd door Atelier Flevo-perspectieven en de Stadmakerij uit Lelystad. De afgelopen maanden is in het Atelier Flevo-perspectieven met veel deskundigen gesproken over de kwaliteiten van Flevoland en de trends en ontwikkelingen die op Flevoland afkomen. Dat maakt deel uit van de manier waarop de provincie tot de nieuwe omgevingsvisie wil komen. Niet door zelf van alles te verzinnen en daar mensen en instellingen op te laten reageren, maar door eerst van hen te horen hoe zij de toekomst van Flevoland zien.

 

Proces

‘De samenleving is prima in staat om zelf aan te geven wat waar in Flevoland zou moeten en kunnen,’ gaf gedeputeerde Jaap Lodders eerder aan over dat proces. De Omgevingsvisie omvat de beleidsterreinen waar de provincie verantwoordelijk is. Wettelijk is voorgeschreven dat het moet gaan om de terreinen mobiliteit, milieu, water en ruimte. ‘Maar omdat wij ook een taak hebben op het gebied van cultuur, denk dan vooral aan cultureel erfgoed, en economie, hebben we besloten dat ook deel uit te laten maken van de visie.’

Jaap Lodders. (foto: Kees Bakker)

Jaap Lodders. (foto: Kees Bakker)

In het verleden, met voorlopers als het Streekplan en het Omgevingsplan, dat volgend jaar afloopt, werd de toekomst beschreven in wat wel en vooral wat niet mocht. ‘Maar zo’n visie is alweer verouderd als-ie verschijnt. Vandaar dat we nu voor een andere insteek hebben gekozen. Het gaat nu meer om de ‘uitnodigingsplanologie’  in plaats van de ‘toelatingsplanologie’. Bedrijven, instellingen en burgers faciliteren als men iets wil in plaats van via allerlei regeltjes te kijken of een plan daaraan voldoet.’

 

Informatie

De gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn en de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden, hebben een schat aan informatie en inzichten opgeleverd, waaruit diverse perspectieven volgen voor de toekomst van Flevoland die de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Wat vindt de regio van de gewenste transitie naar een circulaire economie, wie is daar al mee bezig? Wat staat ons te doen als we in 2050 alleen nog maar duurzaam opgewekte energie willen gebruiken? Willen bedrijven, scholen en overheden zich inspannen om als regio met elkaar in te spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt (flexibilisering en robotisering)? Hoe ontwikkelt onze toplandbouw zich en wat betekent dat voor de manier van samenleven in het landelijk gebied? Hoe gaan we om met het besef dat we onlosmakelijk verbonden zijn met de krachtige stedelijke regio’s die ons omringen?

 

 Flevolander aan het woord

‘Het gesprek draait nu om de Flevolander, u dus,’ schrijft de Stadmakerij in een persbericht. ‘Hoe kijkt u tegen de perspectieven aan, herkent u deze en wat betekenen ze voor u? Waar bent u al mee bezig voor Flevoland en waarmee wilt u in de toekomst aan de slag?’

Mensen die ideeën hebben of hierover mee willen praten, zijn de komende weken van harte welkom in de verschillende bibliotheken in Flevoland.  De meet-ups beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop.

 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn op maandag 23 mei in Almere, woensdag 25 mei in Zeewolde, donderdag 26 mei in Lelystad, maandag 30 mei in Dronten, woensdag 1 juni in Emmeloord en donderdag 2 juni op Urk. Zie ook www.visieopflevoland.nl, waar iedereen al input kan geven op de toekomst van Flevoland.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief