DeLelystadseBoer logo 15391181_556099687921637_6746912740816902549_n

De Lelystadse Boer gaat samenwerken in uitbreiding Lelystad Airport

Een groep telers rond Lelystad Airport, verenigd in De Lelystadse Boer, gaat samenwerken in de uitbreiding van het vliegveld. De telers willen straks op de nieuwe luchthaven en in Lelystad onder meer lokaal geproduceerde voeding aanbieden en zich gaan richten op groene energie en duurzaamheid.

Zij presenteerden onlangs hun plan voor samenwerking met Lelystad Airport, de provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Lelystad Airport Businesspark (LAB). De groep van in totaal zo’n zestig ondernemers waaronder negen melkveehouders rond het vliegveld zien kansen in de samenwerking. Ze denken daarbij aan een aanbod van gezonde lokale voeding op de luchthaven en in de stad, CO2-besparende initiatieven, duurzaam beheer van gereserveerde gronden, groene energie, recycling en compostering, capaciteit in onderhoud van de luchthaven en de verbinding tussen stad en land.

Dit jaar worden de eerste plannen van de Stichting concreet. De eerste telers willen de gronden bij het huidige vliegveld duurzaam gaan beheren. Ook denken enkele ondernemers aan het leveren van lokale producten aardappelen, uien, wortel, penen, kool, fruit, melk, kaas en vlees aan horeca en bedrijven.

Op dit moment onderzoekt een groep telers in een pilot hoe zij kunnen samenwerken in het leveren van dit lokaal vers. Dit jaar wordt ook nagegaan hoe De Lelystadse Boer inwoners van Lelystad kan beleveren met verse producten uit eigen omgeving.

Duurzaam telen in groentetuin van Nederland

De telersbedrijven willen de agrarische percelen rond het vliegveld goed benutten en met de samenwerking ontwikkelen als de groentetuin van Nederland. Hierbij leggen zij de nadruk op een duurzaam beheer van het gebied. Zo werkt de Stichting aan een voorstel voor het inzaaien van gereserveerde gronden met CO2-bindende en vogelwerende gewassen.

Gedacht wordt ook aan onder andere het verwerken van maaiafval om de bodem in het gebied te verbeteren, het composteren van vrijkomende groenstromen en het leveren van duurzame energie afkomstig van zonnepanelen aan het vliegveld en het opstarten van biogasinstallaties voor levering van lokaal biogas aan bedrijven en openbaar vervoer.

 

De Lelystadse Boer gaat verder nauw samenwerken met Lelystad Airport Businesspark (LAB). Een eerste stap rond het vliegveld is het inrichten van het agrarisch gebied tot nieuw bedrijventerrein. In de loop van dit jaar starten de partijen met het ontwikkelen van het gebied. In de toekomst denken beide partijen ook aan duurzaam groenbeheer van het nieuwe bedrijventerrein en het benutten van groene reststromen als compost voor percelen.

Economisch belangrijk

De zestig boeren in de Stichting vormen een economisch belangrijke factor rond het vliegveld. Ze ondernemen in een gebied van 3000 hectare en zijn goed voor zo’n 50 miljoen euro omzet per jaar. De telers verbouwen in Flevoland bovendien op bijzonder waardevolle grond. In Flevoland ligt de waarde van de grond niet alleen 27 procent hoger dan in de rest van Nederland, ook de gewassen hebben gemiddeld een 10 tot 15 procent hogere kilo opbrengst dan gemiddeld over heel Nederland.

De jaarlijkse opbrengst van De Lelystadse Boer is gelijk aan 57 miljoen bloemkolen of 150 miljoen kilo aardappelen. Ruim eenvijfde van de agrariërs in het gebied rondom het vliegveld onderneemt biologisch. Dit is 9 procent in Flevoland en 2 procent op landelijk niveau. Verder houden de negen melkveehouders in de Stichting samen ruim 2100 melkkoeien die zo’n 19.000.000 miljoen liter melk per jaar geven.

 

Stichting De Lelystadse Boer

Stichting De Lelystadse Boer, die werd opgericht op 1 november vorig jaar, bestaat uit zo’n zestig telers rondom Lelystad Airport. De Stichting streeft naar samenwerken met het vliegveld – dat straks na de uitbreiding goed is jaarlijks 7 miljoen reizigers en 45.000 vliegbewegingen – het businesspark bij het vliegveld, de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden. De telers ontvangen voor de opstart en uitwerking van hun plannen 12.500 euro subsidie van de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland.

Enkele andere doelstellingen van De Lelystadse Boer zijn:

  • bijdragen aan het positieve imago van de agrarische sector in Flevoland;
  • het versterken van de lokale en regionale economie
  • bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten in Flevoland, met name Lelystad en Zeewolde, en de provincie Flevoland
  • mede invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals verwoord in het ondernemingsplan van Lelystadport

 

www.delelystadseboer.nl

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

postbus 283, 8200 AG Lelystad

email: via contactformulier

0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief