Floriade

Het grote Floriade interview deel 1

Floriade biedt grote kansen.

Almere – De wereldtuinbouwtentoonstelling op het nieuwe land, bij nota bene de grootste stad van de jongste provincie van Nederland: op de Floriade in 2022 zullen vele ogen in de hele wereld op Almere en Flevoland zijn gericht. En kan Nederland aan de wereld laten zien waar het toe in staat is op het gebied van tuinbouw, innovatie en duurzaamheid.

En dat is geen onbelangrijk gegeven, gezien het voedselvraagstuk dat op de wereldbevolking afkomt, de fossiele brandstoffen die opraken en de unieke positie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie van de tuinbouwsector. De Floriade kwam zelden zo als geroepen.

Belang

Misschien moet dat eens het uitgangspunt zijn van een mooi artikel, in plaats van het gesteggel over geld en personen. Jannewietske de Vries,

Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries

algemeen directeur van de Floriade, en Jan Willem Griep, directeur tuinbouw en financiën, hoef je het belang van de wereldtuinbouwtentoonstelling niet uit te leggen. ‘Het zijn sectoren waar Nederland van oudsher goed in is: landbouw, tuinbouw, veeteelt, duurzame energie. Sectoren waar we internationaal in uitblinken en een voorname rol in spelen,’ zegt Jannewietske de Vries. ‘En de Floriade vindt plaats op een unieke plek, bij een stad, aan het water. Daar wordt onder andere de groene wijk van de toekomst gebouwd. Het is echt een mogelijkheid aan de hele wereld te laten zien waar we in Nederland toe in staat zijn.’

 

 

Topsectoren

‘We zitten op de golf van een beweging die we allemaal voelen,’ zegt Jan Willem Griep. ‘De Floriade biedt oplossingen op wereldvraagstukken, op het gebied van voedsel en duurzaamheid. En de Floriade verbindt andere sectoren, de topsectoren die Nederland rijk is. Het beslaat ook tuinbouw in de breedste zin. Flevoland heeft ten slotte enorme landbouwarealen.’

Jan Willem Griep

Jan Willem Griep

Hillebrand Koning, als programmanager gebiedsontwikkeling namens de provincie betrokken bij de Floriade, bevestigt dat. ‘Het gaat om de hele Agrofoodsector. Die is ten slotte van betekenis voor de hele provincie. Vis uit Urk, aardappelen uit de Noordoostpolder. Als je al die zaken bij elkaar brengt, gebeuren er mooie dingen. Of je nou bezig bent met koeltechnieken of voedselveiligheid, de voorbeelden zijn legio. En het gaat niet alleen om de wereldtentoonstelling zelf, het gaat ook om de weg er naartoe en wat je er daarna aan over houdt. We verbinden ondernemerschap met kennis, en reken maar dat daar belangstelling voor bestaat, vanuit de hele wereld!’

 

Metropool

Almere is er de perfecte locatie voor. ‘Almere maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam. Die regio heeft internationaal betekenis, dan word je internationaal gezien,’ zegt Griep. ‘De Floriade werkt ook aan het imago van Almere. Als je elders zegt dat je uit Almere komt, wordt er een bak clichés opengetrokken over de stad, die niet gestoeld zijn op kennis. Mensen die er nog nooit geweest zijn, hebben er wel een mening over. Maar hiermee zetten we Almere op de kaart voor wat het is: een groene stad, een stad van de toekomst, een stad waar van alles kan. Een stad die stad en platteland verbindt.’

 

Verbinding

Die verbinding is ook belangrijk. ‘Daarom zet de Floriade ook in op duurzame energie. Daarom is innovatie een belangrijk thema. Door verschillende dingen met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe initiatieven, nieuwe producten. Sectoren kunnen veel van elkaar leren. Op alle niveaus,’ meent De Vries.

Want Flevoland heeft veel te bieden. ‘Op het gebied van agrarische bedrijven, op het gebied van voedselproductie en voedselverwerking. Maar ook op het gebied van kennis. Op 25 en 26 mei bijvoorbeeld is er in Wageningen een Agrofoodstartup. We willen ons daar samen met de beide vestigingen van CAH Almer, uit Dronten en Almere, presenteren. . Want met CAH Vilentum hebben we een toonaangevend kennisinstituut in Flevoland,’ zegt Koning.

 

Kennis

Hillebrand Koning

De timing is perfect. ‘Er komt een wereldvoedselvraagstuk op de mensheid af. Niet alleen qua hoeveelheid, ook qua kwaliteit van het voedsel. Dat laatste begint steeds belangrijker te worden. In Nederland zijn we met onze kennis in staat oplossingen te verzinnen voor dat vraagstuk. En ze ook door te voeren. Wist je dat 50 procent van alle groentezaden over de hele wereld uit Nederland komt? We zijn echt een belangrijke speler op dat gebied,’ weet Griep. ‘Er wordt in de tuibouwsector bovendien heel veel aan research gedaan. Het is een kennisintensieve sector en dat is voor Nederland heel relevant.’

Het is een pleidooi dat naadloos aansluit op het verhaal dat minister-president Mark Rutte in januari hield op een landbouwcongres op CAH Vilentum in Dronten. ‘Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten,’ aldus de minister-president. ‘We zijn ook een koploper qua kennis. Met de Nederlandse technologie heb je in 2050 veel minder grond nodig om de wereldbevolking van dan negen miljard mensen te kunnen voeden.’

 

Zijn weg vinden

‘De weg er naartoe, daar zijn we nu al mee begonnen. Met kleinere evenementen rond het toekomstig Floriadeterrein. Zodat mensen meegroeien met de Floriade,’ zegt Jannewietske de Vries. ‘We willen inwoners en bedrijven meenemen daarin. Want iedereen kan er profijt van hebben. Het is de eerste jaren vooral een kwestie van investeren. Het is een creatief proces, dat is ook de kracht. Maar uiteindelijk biedt de Floriade heel veel kansen. En dan zijn het ook die inwoners en bedrijven die daar van profiteren.’

De Vries is zich heel goed bewust van de scepsis bij het grote publiek over dit enorme project. ‘Logisch. Dat maakt de beginfase ook moeilijk. Maar we werken hard aan een businessplan. Als dat er is, zal je zien dat het sentiment zal gaan draaien. Dan zal je zien dat de Floriade zijn weg zal vinden in de stad en de regio.’ Floriadeteam 2

Regio profiteert

Want al is het een wereldtuinbouwtentoonstelling, de regio is belangrijk. ‘We maken ook zoveel mogelijk gebruik van bedrijven uit de regio. Maar dat moet je eigenlijk niet eens zeggen, dat moet je gewoon doen,’ zegt Griep. ‘Op 9 mei bijvoorbeeld is er een bijeenkomst met Almere Zaken voor bedrijven. Het bedrijfsleven heeft zich al georganiseerd in ‘Vrienden van de Floriade. Het is een kans die je ook niet mag laten gaan.’

Wordt vervolgd….

Foto’s aangeleverd.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief