Overeenkomst Lelystadse Boer-2958 FotostudioWierd

Samenwerking De Lelystadse Boer en Dura Vermeer op Lelystad Airport

De Lelystadse Boer gaat de komende vijftien jaar het gras op het nieuwe Lelystad Airport beheren en onderhouden. De groep boeren gaat hiervoor samenwerken met aannemer Dura Vermeer.

Beide partijen maakten dit bekend onder toeziend oog van gedeputeerde Jaap Lodders, wethouder Jop Fackeldey en directeur van Lelystad Airport Hanne Buis bekend op een deel van de nieuwe startbaan die inmiddels is aangelegd.

De Lelystadse Boer, een groep van zeventig boeren rondom het vliegveld tekenden in december tijdens de officiële oprichting van De Lelystadse Boer al een intentie overeenkomst tot samenwerking. Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland steunden het initiatief van De Lelystadse Boer met een opstartsubsidie. Dit contract is hiervan een direct succesvol gevolg.

Aannemer Dura Vermeer is, naast het ontwerp en de realisatie van de land- en luchtzijdige infrastructuur, ook verantwoordelijk voor het langjarige onderhoud van Lelystad Airport. Een deel daarvan is nu uitbesteed aan De Lelystadse Boer.

Dit betekent dat de boeren uit het gebied het gras rondom de vernieuwde start- en landingsbaan zullen inzaaien met een speciaal grasmengsel dat vogelwerend werkt. Het verse gras zal volgens strak regime door de rentmeesterboeren worden verzorgd, bemest en gemaaid.

“De Lelystadse Boer heeft laten zien innovatief en ondernemend te zijn en ze hebben kunnen aantonen aan dezelfde hoge veiligheidsstandaard te zullen voldoen als andere gespecialiseerde bedrijven”, stelt Frank Mollenhof, projectdirecteur van Dura Vermeer. “

Veiligheid is bij het werken op een luchthaven van het allergrootste belang, in de manier van werken en als het gaat om vogelwerendheid. Het werken met de boeren uit de omgeving is bovendien een heel mooi gegeven.”

Voor De Lelystadse Boer was de overeenkomst een belangrijk doel. “We hebben vanaf onze oprichting gezegd dat niemand het gras op Lelystad Airport beter zou kunnen onderhouden dan de boeren uit het gebied”, zegt Gerben van Lenthe, die via belangenorganisatie LTO Noord het aanbestedingsproces voor de Lelystadse Boer begeleidde.

“Door als boeren gezamenlijk op te treden hadden we de kans om goed in te schrijven op deze aanbesteding. Er komt heel wat kijken bij het onderhouden van een luchthaven, maar samen hebben we genoeg kennis en slagkracht om het waar te maken.”

Betrokken in operatie vliegveld

Voor de directe buren van de luchthaven is het bovendien een manier om beter om te kunnen gaan met de toenemende overlast van het toenemend vliegverkeer. “Dat is het omdenken dat we hebben omarmd. Laten we niet langer proberen om van alles te blokkeren, maar laten we kijken hoe we samen mooie kansen kunnen pakken. Op deze manier betrokken worden in de operatie van het vliegveld is daarvan een prachtig voorbeeld”, ziet Van Lenthe.

Luchthavenfonds

Het initiatief van De Lelystadse Boer wordt door provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ondersteund. Het ontvangt vanuit het onlangs ingestelde Luchthavenfonds een financiële bijdrage. Doel van het fonds, dat door beide overheden én Lelystad Airport wordt gevoed, is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven.

Duurzame toepassingen voor gemaaid gras

De Lelystadse Boer treft de laatste voorbereidingen voor de inzaaiwerkzaamheden. Volgend jaar zal het jonge gras voor het eerst geklepeld worden. Een volgende uitdaging voor de boeren is om het vrijkomende gras te kunnen verwaarden, door bijvoorbeeld de vezels te gebruiken als verpakkingsmateriaal voor horeca op het vliegveld.

Begin dit jaar kondigde de groep Lelystadse telers al een samenwerking aan in de uitbreiding van Lelystad Airport. Ook de te ontwikkelen gronden van het Lelystad Airport Businesspark worden beheerd door de Lelystadse Boer, zo kwamen beide partijen overeen. Zo’n twintig hectare, dat in de komende jaren wordt ontwikkeld, houdt zo voorlopig zijn agrarische bestemming.

Heike Wiersema, een van de boeren die betrokken is bij het tot stand komen van de samenwerking: “Het vliegveld ontwikkelt zich in ons gebied, net zoals het bedrijvenpark. Wij vinden: wie kan deze omgeving beter onderhouden dan de boeren uit het gebied? We zijn blij dat we op deze manier kunnen samenwerken.”

Quote

“Er komt heel wat kijken bij het onderhouden van een luchthaven, maar samen hebben we genoeg kennis en slagkracht om het waar te maken”

Beeld:

(De Lelystadse Boer)

Bijschrift:

De Lelystadse Boer en Dura Vermeer gaan samen het gras op het nieuwe Lelystad Airport beheren en onderhouden.

Op de foto: Hanne Buis, directeur Lelystad Airport (in de tractor), Rob ter Haar, voorzitter Lelystadse Boer (in de deuropening), Frank Mollenhof, projectdirecteur Dura Vermeer (links), Jaap Lodders, gedeputeerde (midden) en Jop Fackeldey, wethouder (rechts).

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

postbus 283, 8200 AG Lelystad

email: via contactformulier

0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief