Circuit - FlevoZine

Een racecircuit in Flevoland?

Ruim vijftien jaar was ik betrokken bij het bestuur van Flevoland. Eerst als voorzitter van de Kamer van Koophandel, daarna als gedeputeerde economie. In de loop van die tijd zag ik vele initiatieven zich aandienen en vaak sneuvelen. Er kunnen zich vanuit het overheidsbeleid allerlei vraagstukken en blokkades voordoen. Van economische aard, maar meer nog vanuit – wat heet – het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.

In 2007 werd ik door twee ondernemers benaderd die in Flevoland een zogenaamd durfsportcentrum met als kern een CO2 neutraal racecircuit willen realiseren. Het plan was al behoorlijk uitgewerkt en ze wisten zich verzekerd van financiering.

Ik vond het geweldig. Niet omdat ik van die sporten houd, maar omdat Flevoland nog wel een grote attractie kan gebruiken en het voor deze werkgelegenheidsarme provincie een echte aanwinst zou zijn. Daarbij vond ik het enthousiasme van de heren aanstekelijk.

Ik sprak erover met de toenmalige staatssecretaris van sport Jet Bussemaker en zij zag geen bezwaar en met een wethouder van Zandvoort om na te gaan of dit eventuele circuit ‘zijn’ circuit in de wielen zou rijden, maar dat was niet het geval.

Toen bracht ik het in ons college van Gedeputeerde Staten. Tja, in ons Omgevingsplan staat zo’n durfsportcentrum niet, dus eigenlijk kan het niet… Ik mompelde nog iets over ontwikkelingsplanologie, maar stelde toen voor om ten minste de economische haalbaarheid te onderzoeken. Daarmee gingen mijn collega’s akkoord. Het bureau Leisure Result deed dat onderzoek. Het rapport werd getiteld “Flevoland durft” en de conclusie was: het plan is haalbaar, zij het onder bepaalde voorwaarden.

Vervolgens ontstond – toen de heren enkele gemeenten benaderden – een klassieke kip-ei situatie: men had wel belangstelling, maar eerst moest er een businessplan komen, waaruit bleek dat de financiering rond was en wie de investeerders waren. Dat laatste was problematisch, want die investeerders wilden eerst weten of er bij de gemeente een begin van bereidheid was om het plan te omarmen alvorens zij zich zouden blootgeven.

Toen besloten de initiatiefnemers om niet eerst via de overheden draagvlak voor hun plan c.q. ruimtelijke inpassing te bouwen, maar daarvoor een bijeenkomst met lokale bedrijven te organiseren. Die leidde tot grote waardering en instemming en ter plekke werd spontaan een meedenkgroep gevormd.

Inmiddels is echter de provincie Flevoland begonnen met de voorbereiding van een nieuw Omgevingsplan of eigenlijk een Omgevingsvisie. Die visie – zei de gedeputeerde – heeft als hoofdkenmerk dat ze flexibel is.

Ik weet daar een interessante testcase voor.

 

Andries Greiner

Foto: Photodune Envato

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

postbus 283, 8200 AG Lelystad

email: via contactformulier

0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief