Adviescommissie Fonds Leefbaarheid-9565 ©FotostudioWierd

Adviescommissie Fonds Leefbaarheid benoemd

De leden van de adviescommissie Fonds Leefbaarheid zijn vrijdag 22 september door gedeputeerde Ad Meijer officieel benoemd. Deze adviescommissie gaat de aanvragen voor het Fonds Leefbaarheid beoordelen en zal dan een advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten over het mogelijk toekennen van subsidie uit het fonds. Het is nog tot eind oktober mogelijk om aanvragen voor het Fonds Leefbaarheid in te dienen.

Samenstelling

De commissie bestaat uit negen leden en één voorzitter. De leden zijn: Rolande Kempenaar, Fokke Hoekstra, Marlou Slootman, Peter de Vreede, Jan Swart, Henk Noome, Martine Kruider, Rinkje Tromp en Geert Horlings. De voorzitter is Gert Jan van Tilburg. De leden komen uit alle delen van Flevoland.

Gedeputeerde Ad Meijer is zeer tevreden met de samenstelling van de commissie: “Er is nu een goede mix tussen mensen met praktische ervaring in het gebied en mensen die de aanvragen kunnen beoordelen op de financiële en inhoudelijke haalbaarheid. Ik ben ook benieuwd wat voor aanvragen de commissie straks mag beoordelen.”

Fonds Leefbaarheid

Het fonds is bedoeld om projecten te ondersteunen, die er voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Hiervoor is in 2018 en 2019 een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. De minimale bijdrage uit het Fonds is 10 duizend euro, maximaal 500 duizend. Per jaar keert het fonds maximaal 750 duizend euro uit.

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, maar ook gemeenten en andere overheden die projecten hebben die aansluiten bij het doel van het Fonds kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Zij kunnen een maximale bijdrage krijgen van 75% van hun totale begroting.

Aanvragen kunnen in september en oktober 2017 en in september-oktober 2018 worden ingediend.

Mensen die hulp nodig hebben bij het indienen van hun aanvraag, kunnen, op kosten van de provincie, terecht bij de bureaus Subsidiegezocht.nl en Brands Fundraising&Consultancy. Projecten die zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt zullen niet in aanmerking komen voor een bijdrage.

In januari besluiten GS welke projecten gehonoreerd worden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.flevoland.nl/Dossiers/Agenda-Vitaal-Platteland/Fonds-Leefbaarheid

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

postbus 283, 8200 AG Lelystad

email: via contactformulier

0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief