Ondertekening Flevolandse Energie Agenda-6478 ©FotostudioWierd

Alle handtekeningen onder Flevolandse Energie Agenda gezet

Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, heeft zijn handtekening onder de Flevolandse Energie Agenda (FEA) gezet. Daarmee is hij de 20steen voorlopig laatste, die de ambities van de FEA ondertekent. Gedeputeerde Jop Fackeldey is blij met de gevarieerde lijst van ondertekenaars. “De mix van overheden, organisaties en anderen laat zien dat de ambities van de Agenda breed gedragen worden. Nu hebben we de handtekeningen binnen en zijn we al volop aan de slag om die ambities ook waar te maken.”

Ambitie

Voorzitter Doekle Terpstra: ‘In Den Haag maken we de afspraken over het Klimaatakkoord, maar in de provincies moet het gebeuren. Daarom is de ambitie die de Provincie Flevoland toont met deze Energie Agenda zo belangrijk. Bedrijfsleven en overheid zetten er samen de schouders onder om woningen en gebouwen in de provincie CO2-neutraal te maken. Dat kan alleen met duurzame techniek en dus met de leden van UNETO-VNI.’

Flevolandse Energie Agenda

In de Flevolandse Energie Agenda hebben de partijen afgesproken om de komende jaren te werken aan een aantal grote opgaven in de provincie: het energieneutraal maken van alle woningen en bedrijven en ruimte bieden voor initiatieven voor opwek van hernieuwbare energie – zowel in de steden en dorpen als daarbuiten. Tegelijkertijd willen de betrokken partijen ook het goede voorbeeld geven door hun eigen organisaties energieneutraal te maken.

Samen

De kracht van de Flevolandse Energie Agenda zit volgens de deelnemende partijen vooral in de samenwerking. Door met elkaar kennis uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen kan de overgang naar een duurzame toekomst worden versneld. Alle partijen zijn nu al volop bezig met allerlei projecten, maar door krachten te bundelen willen de deelnemers aan de Energieagenda elkaar versterken. Ook worden andere partijen die nog niet bij de Agenda betrokken zijn, maar wel zouden willen bijdragen, van harte uitgenodigd om mee te doen.

De volgende partijen doen mee met de Flevolandse Energie Agenda:

 • Alliander;
 • DE-on;
 • De Energieke Regio;
 • gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde;
 • HVC;
 • Natuur- en Milieufederatie Flevoland;
 • Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder;
 • Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
 • Oost Flevoland Woondiensten;
 • Provincie Flevoland;
 • Stichting Wageningen Research, Instituut Wageningen Plant Research
 • UNETO-VNI;
 • VNO-NCW Midden;
 • Waterschap Zuiderzeeland;
 • WoonpaletFoto: Foto Studio Wierd

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief