Biocafe demonstratiekDelphy

Biocafé organiseert kennisbijeenkomsten voor biotelers

In Café de Huijskamer in Swifterbant vond de eerste bijeenkomst plaats van het Biocafé. Dit initiatief vanuit de Bioacademie, ingezet door Delphy en Van Tafel naar Kavel, wil biologische telers in een informele sfeer gelegenheid geven om actuele teeltvragen bij ervaren adviseurs en collega telers neer te leggen en hier gericht advies over te krijgen. 

Het Biocafé wil daarnaast biotelers elkaar laten ontmoeten na afloop van het ‘spreekuur’.  “We hadden een mooie start van de eerste bijeenkomst. Er waren zeker twintig telers uit Flevoland aanwezig”, vertelt Marc Versprille van Delphy, samen met Van Tafel naar Kavel een van de organisatoren van het Biocafé.

“Er was voldoende te bespreken. Belangrijke thema’s die naar voren kwamen waren bemesting, van regelgeving tot de toepassing in gewassen, en rijpadensystemen  waarbij er alleen op vaste rijpaden door het veld wordt gereden. Wat is het beste systeem? “Verder zijn er diverse actualiteiten besproken: waar lopen de telers en adviseurs nu tegenaan in het veld en hoe kunnen we daarop inspelen?”

De volgende bijeenkomst, die net als de eerste vrij toegankelijk is, is op woensdag 10 mei, kondigde de organisatie aan. “Dan gaan we ook een voorstel doen voor de verdere voortzetting van het Biocafé”, vertelt Marc  Versprille, bij Delphy werkzaam als adviseur van het team Akkerbouw & Vollegrondsgroenten van regio Noordwest-Nederland en Expert biologische landbouw.

Vragen van telers

Het Biocafé vindt in het seizoen iedere tweede woensdag van de maand plaats. Iedere teler neemt een vraag mee naar de bijeenkomst. Het streven is om binnen een uur alle vragen te bespreken. De koffie is van het huis, de borrel voor de teler zelf.

“Het doel van de bijeenkomst is om enerzijds antwoord te geven op en te sparren over actuele teeltvragen, anderzijds om telers te laten netwerken met collega’s. Het moet een effectieve kennisbijeenkomst van een uur én een gezellige avond worden die in het seizoen regelmatig terugkeert”, vertelt Versprille.

“Telers hebben nu een aantal gewassen gezaaid en zijn druk met het klaarmaken en bemesten van het land voor de latere gewassen. Er leven op dit moment veel teelttechnische vragen.”

“Verder zullen er strategische vragen zijn met betrekking tot het optimale bouwplan of afzetstrategieën. Het palet aan vragen zal waarschijnlijk heel breed zijn. Delphy en Van Tafel naar Kavel adviseren telers op een breed vlak en kunnen hier antwoord op geven, maar er kan zeker ook over gediscussieerd worden”, verwacht hij.

“Telers in Flevoland zijn goed in netwerken en vinden dit ook belangrijk. Door te netwerken kunnen telers zelf ook kennis en ideeën uitwisselen, en wellicht samenwerkingen aangaan om verder te komen met het bedrijf”.

Kennis delen en netwerken

Biocafé is het eerste initiatief van de Bioacademie die een half jaar geleden werd gestart. Deze organisatie verzorgt samen met Delphy en Van Tafel naar Kavel de bijeenkomsten voor telers.

Belangrijkste doel van de Bioacademie is als een onafhankelijk platform fungeren waar kennis tussen ondernemers wordt gefaciliteerd. “Door alle initiatieven op het gebied van kennisdeling in de biologische landbouw met elkaar te verbinden ontstaat meer samenhang en kunnen kennisleemtes worden opgevuld. We merken al veel enthousiasme onder telers. We verwachten in ieder geval met dertig mensen te kunnen starten”, aldus Versprille.

Delphy is een wereldwijde organisatie die kennis ontwikkelt en toepast. Versprille: “In ons team in Flevoland adviseren we telers, ook in de biologische teelt en bewaring van allerlei gewassen. We helpen telers met het optimaliseren van hun bedrijf. Dat zien wij niet alleen in het puur adviseren in teelttechnische kennis, maar we proberen telers ook kennis bij te brengen door het organiseren van kennisbijeenkomsten, zoals het Biocafé”.

Ook van Tafel naar Kavel werkt samen in het Biocafé. “Wij adviseren agrarische ondernemers en bedrijfsleven over de thema’s bodem, bemesting, vruchtwisseling in zowel biologische als gangbare bedrijfsvoering. Wij maken de kennis praktisch en toegankelijk voor ondernemers door vooral de samenhang van alle thema’s in beeld te brengen. Een belangrijke drijfveer voor ons is om mensen te verbinden zodat kennis wordt gedeeld. De samenwerking met Delphy in het Biocafé is een mooi voorbeeld van hoe wij graag werken”, vertellen Anna Zwijnenburg en Albert jan Olijve.

Tweede Biocafé: 10 mei Swifterbant

Het tweede Biocafé wordt gehouden op woensdag 10 mei van 20.00 – 21.00 uur.

Locatie: Café de Huijskamer, De Poort 16, Swifterbant

Aanmelden via
Delphy
Christoffel den Herder (c.denherder@delphy.nl, 06-12155131)
Marc Versprille (m.versprille@delphy.nl, 06-53427242)

Van Tafel naar Kavel
Anna Zwijnenburg (anna@vantafelnaarkavel.nl, 06-53208772)
Albert Jan Olijve (albertjan@vantafelnaarkavel.nl, 06-51899579)

Foto: Delphy

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

postbus 283, 8200 AG Lelystad

email: via contactformulier

0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief