bijeenkomst1204

Circulaire economie in Flevoland krijgt vorm

Tijdens een zeer goed bezochte eerste platformbijeenkomst op het provinciehuis in Lelystad bleek weer dat Flevolandse ondernemers volop aan de slag zijn en willen met de circulaire economie. Rond de 40 ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en overheden gingen met elkaar om de tafel om de mogelijkheden van een circulaire economie met elkaar te bespreken. Waar het mogelijk was, al ideeën voor nieuwe circulaire producten uit te wisselen. Zo was er bijvoorbeeld een autorecycler die kunststof kan leveren aan een aannemersbedrijf als grondstof voor walbeschoeiing en damwanden. Eerste stappen richting mogelijke samenwerkingsverbanden werden dan ook gezet tijdens de bijeenkomst.

Platforms

De provincie Flevoland ondersteunt op dit moment twee platforms (Gebruikte Materialen en Groene Grondstoffen) waarop verschillende partijen, zoals ondernemers, kennisinstellingen en overheden kennis met elkaar kunnen uitwisselen; de platforms bieden ook de mogelijkheid om partners te zoeken voor het ontwikkelen en vermarkten van circulaire producten. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “De circulaire economie ontstaat omdat ondernemers zien dat er talloze mogelijkheden liggen om bestaande grondstoffen opnieuw te gebruiken in plaats van steeds nieuwe grondstoffen te winnen. Als provincie ondersteunen en stimuleren we zoveel mogelijk initiatieven. Ik verwacht dan ook dat er de komende maanden en jaren veel goede ketens gaan ontstaan. En daarmee willen we onze ambitie waar maken dat Flevoland in 2030 dé grondstoffenleverancier is op het gebied van circulaire economie.”

Ondernemers

Inmiddels heeft een groot aantal deelnemers zich aangesloten bij de platforms. Hier onder bevinden zich ook partijen die zelf geen product maken, maar wel (groene) grondstoffen in de aanbieding hebben. Wilt u ook deelnemen aan de platforms Gebruikte Materialen en Groene Grondstoffen? Dan kunt u zich melden via circulair@flevoland.nl.

Foto: provincie Flevoland

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief