Foto finalisten en jury Floriade Werkt! Challenge

Floriade Werkt! Challenge: 9 finalisten zijn bekend

Voor Floriade Werkt! Challenge ‘Help mee met de toekomst van onze voeding’ zijn de 9 finalisten bekend. Op 6 april heeft de jury bepaald welke concepten het meest kansrijk zijn en bijdragen aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk.

Oplossingen voor bodem, voedselketen en voeding

De afgelopen periode hebben de 22 teams hard gewerkt aan het verder verbeteren van hun businessplan. Het was voor de jury een uitdaging om de keuze te maken. De concepten zijn beoordeeld op verschillende criteria: impact, mate van vernieuwing, slagingskans van het product op de markt en mogelijk wereldwijde toepassing. Ook wordt gekeken of het team het concept zelf verder kan ontwikkelen. Op basis hiervan beoordeelt de jury of het concept vermarktbare producten oplevert en de (regionale) economie versterkt.

De 9 concepten die door zijn naar de finale zijn:

 • In de categorie MKB Flevoland
  • C-Force AGRI van Instral BV
  • Marine Phytoplankton van Algraspring
  • Polyculturen in de kas van Innoplant
 • In de categorie student-ondernemer
  • Analyse Me
  • Onderwaterboeren
  • PeelPioneers
 • In de categorie samenwerkingsverband
  • Kostelyck
  • Multi Tool Trac
  • Seagreen – zeewier & zeegroenten

Flinke klus

Juryvoorzitter Jan-Nico Appelman: “We hebben veel mooie en interessante concepten. Het was voor de jury dan ook een flinke klus om tot de keuze voor 9 finalisten te komen. Alle deelnemers hebben veel tijd en energie gestoken in hun plan en de voorbereiding op de Challenge, dus eigenlijk gunnen we ze allemaal een finaleplek. Dat kan helaas niet; wel gaan we kijken hoe we de deelnemers die niet doorgaan, nog verder kunnen helpen. Ik ben nu al ontzettend blij met deze opbrengst. De uiteindelijke oogst in de vorm van innovatieve producten is een stimulans voor onze economie!”

De deelnemers zelf reageren enthousiast op de (ontwikkel)mogelijkheden die binnen de Challenge geboden worden. Met name de begeleiding, ook als ze niet doorgaan naar de volgende ronde, wordt zeer gewaardeerd. De Challenge is hiermee niet de zoveelste wedstrijd, maar draagt ook echt bij aan de innovatiekracht in de sector.

Drie thema’s

Voor deze Challenge zijn MKB bedrijven uit Flevoland, samenwerkingsverbanden en ondernemende studenten uitgedaagd om oplossingen aan te dragen voor een duurzame voedselvoorziening. Zij konden een concept indienen voor een van de drie thema’s: Slimme bodem (voor een duurzamere bodem), Slimme voedselketen (om verspilling tegen te gaan en nieuwe producten te maken uit resten), Slimme voeding (om gezonder oud te worden en sneller te herstellen). Op 1 juni tijdens het NRC Live congres AgriFood & Tech in Almere wordt per categorie de winnaar bekend gemaakt.

Meer informatie over de concepten staan op de website www.floriadewerktchallenge.nl.

Jury

De jury bestaat uit voorzitter Jan-Nico Appelman (gedeputeerde Flevoland), Hilde Engels (Stichting Natuur & Milieu), Loek Hermans (Topsector Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen), Michiel Klompenhouwer (Rabobank), Samuel Levie (Food Cabinet).

Versterking regionale economie

Provincie Flevoland ziet in de komst van de Floriade de mogelijkheid om onze regionale kenniseconomie structureel te versterken. De Challenge is onderdeel van het programma Floriade Werkt!. Hiermee biedt de provincie ondernemers, kennisinstellingen en studenten de komende jaren mogelijkheden om samen te werken aan kennisontwikkeling en grensverleggende innovaties op het gebied van voeding en gezondheid. Deze innovaties dragen daarnaast ook bij aan de realisatie van Flevo Campus op het gebied van Feeding the City. Daarop zijn nu al veel ondernemers en kennisinstellingen actief; dat laat deze Challenge ook zien. De Floriade is daarmee nu al begonnen en dus veel meer dan een evenement in 2022.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

postbus 283, 8200 AG Lelystad

email: via contactformulier

0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief