Erik Lagerweij Gouden kiekendief

Gouden Kiekendief voor Erik Lagerweij

De heer Erik Lagerweij heeft gistermiddag uit handen van commissaris van de Koning, Leen Verbeek, de
Gouden Kiekendief van de provincie Flevoland ontvangen. De Gouden Kiekendief is het Ereteken voor
Verdienste van de Provincie Flevoland.

Op 12 april jl. nam de heer Lagerweij afscheid van Lelystad Airport. Lagerweij was sinds 2011 directeur van
de luchthaven. Toen was net besloten dat deze zou gaan groeien. De heer Lagerweij was de drijvende
kracht achter de uitbreiding van de luchthaven, waarmee de basis is gelegd voor belangrijke economische
gebiedsontwikkeling in Flevoland. Tegelijkertijd stond de heer Lagerweij aan het hoofd van de
voorbereidingen van de bouw van de nieuwe terminal, de start- en landingsbaan. Bij de ontwikkeling van
Lelystad Airport als vakantieluchthaven heeft de heer Lagerweij veel oog gehad voor duurzaamheid en de
omgeving. De wijze waarop hij te werk ging, heeft een grote bijdrage geleverd aan het draagvlak voor de
luchthaven in Flevoland.
Dankzij zijn onvermoeibare inzet voor de ontwikkeling van Lelystad Airport en daarmee zijn bijdrage aan
economische groei van Flevoland ontvangt de heer Lagerweij het Ereteken van Verdienste van de Provincie
Flevoland.
De Gouden Kiekendief is een eervolle en belangrijkste Flevolandse onderscheiding en bestaat sinds maart
2017. De Gouden Kiekendief is voor de tweede keer uitgereikt. Eerder ontving mevrouw Riet Rijs de
Flevolandse onderscheiding. De Gouden Kiekendief is bedoeld als blijk van waardering voor personen of
organisaties die zich op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie
Flevoland. Op voordracht door het college van Gedeputeerde Staten wordt de Gouden Kiekendief
toegekend. Naast het ontvangen van de Gouden Kiekendief, wordt de naam van de ontvanger bijgeschreven
in het Ereboek van de Provincie Flevoland.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief