coal

Innovatievoucher voor Clean Coal Projects

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv heeft de aanvraag voor een innovatiestimuleringsvoucher van Clean Coal B.V. uit Emmeloord gehonoreerd.  Zij kunnen daarmee een vervolgstap zetten in de ontwikkeling van hun innovatie.

Clean Coal Projects B.V., Emmeloord

Clean Coal werkt aan een uniek ontwerp om agrarische reststromen om te zetten in een hoogwaardig energie product. Het doel is om een compacte verplaatsbare unit te ontwikkelen zodat deze naar de reststromen gebracht kan worden en niet andersom. Op deze manier is de omzetting en gebruik van energie duurzamer dan wanneer de ruwe reststromen vervoerd moeten worden. Dit transport is vaak te kostbaar waardoor de energie uit deze reststromen ongebruikt blijft. Deze ontwikkeling bespaart sterk op transportkosten en is ook interessant voor landen in Oost Europa, Afrika en Azië waar nu nog vaak op hout of kolen wordt gestookt en daar milieuvervuiling en ontbossing veroorzaakt.

OMFL innovatiestimuleringsregeling
De Ontwikkelingsmaatschappij stimuleert innovatie en investeringen en geeft bedrijven daarmee een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Met de innovatiestimuleringsregeling beoogt de Ontwikkelingsmaatschappij een reeds gedane eerste investering van een bedrijf in een innovatie een stap verder te helpen. Het uiteindelijke doel van de stimuleringsregeling is het doen realiseren van nieuwe en/of behoud van arbeidsplaatsen in Flevoland.

De Ontwikkelingsmaatschappij werkt hierdoor proactief aan de versterking van de groei van de Flevolandse economie.

Noot voor de redactie voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessie de Lange, projectleider Economie & Investeringsbevordering. Mobiel 06-36171769 of per e-mail delange@omfl.nl

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief