Henk Stoel en Peter Arkenhout

Job rotation: ‘kijken in elkaars keuken’

De Prosu managers Peter Arkenbout en Henk Stoel hebben gedurende één week elkaars werk overgenomen. Met deze zogenaamde job rotation kregen zij de gelegenheid om in elkaars keuken te kijken. De wederzijdse inzet was om meer kennis te krijgen van wat er bij de andere Prosu-onderneming speelt. In die opzet zijn ze geslaagd, er borrelen al i deeën voor meer samenwerking.

Kansen scheppen
Prosu bestaat uit twee bedrijven: Prosu Databased Marketing (PDM) en Prosu Media Producties (PMP). Beide bedrijven richten zich grotendeels op dezelfde doelgroep: de agrarische sector. Door de synergie te benutten ontstaan er kansen en mogelijkheden en dat biedt de klant veel toegevoegde waarde. Maar om dat te bereiken is kennis van elkaars aanpak, organisatie en activiteiten onontbeerlijk. Peter Arkenbout van PDM en Henk Stoel van PMP gingen de uitdaging aan en namen onlangs week middels een job rotation plaats achter het bureau van de ander.

Ontdekking
De job rotation hield in dat ze vrijwel letterlijk de sleuteltjes van elkaars bedrijf uitruilden waarmee ze voor één week intrek konden nemen in het kantoor van de ander. En zo maakten zij kennis met alle dagelijkse beslommeringen, legden ze bezoeken af aan voor hen nieuwe klanten en kregen ze te maken met de lopende management issues. Beiden vonden de uitwisseling een leerzame en waardevolle ervaring, waardoor zij het andere bedrijf beter hebben leren kennen. Henk Stoel vat het als volgt samen: “Je denkt te weten waar de ander mee bezig is, maar door er een week te zitten kom je tot de ontdekking dat er veel meer mogelijkheden tot samenwerking liggen dan je vooraf zou denken.” Peter Arkenbout benadrukt dat klanten beter geholpen kunnen worden door de complementaire verhalen van Prosu als één verhaal te vertellen: “1+1 is heel veel meer dan 3.”

KMM-groep: best geleide bedrijf
Roteren binnen de organisatie ofwel job rotation, wordt al tientallen jaren toegepast in toporganisaties zoals Shell, Siemens, Philips etc. In het kader van de personeelsplanning en de ontwikkeling van het management is het een goed instrument. Roteren houdt mensen lenig en inzetbaar. Getalenteerde medewerkers doen op andere plekken in het bedrijf kennis en ervaring op en krijgen zo meer inzicht en een brede kijk op de gehele organisatie. De KMM-groep, waar de beide Prosu-bedrijven onderdeel van uitmaken, loopt al jaren voorop als het gaat om de managementontwikkeling. Zo is er een Management Trainee Programma van de KMM Academy. Dat is een intern opleidingsprogramma voor toekomstig management. De inspanningen hebben de KMM-groep regelmatig onderscheidingen opgeleverd. Recentelijk nog werd de KMM-groep uitgeroepen tot één van de best geleide bedrijven van Nederland.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

postbus 283, 8200 AG Lelystad

email: via contactformulier

0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief