IMG_0091

MKB Doorstart Fonds Flevoland wint prijs

MKB Doorstart Fonds Flevoland heeft de derde plaats behaald bij de nationale finale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. De finale werd gehouden tijdens de Week Voor De Ondernemer. De knappe prestatie van het MKB Doorstartfonds Flevoland is helaas net niet genoeg om een plek te krijgen in de Europese finale in november.

Het MKB Doorstartfonds Flevoland is een aanvullende kredietfaciliteit van 2 miljoen euro voor levensvatbare MKB bedrijven in Flevoland. Het fonds wordt uitgevoerd door de stichting MKB Doorstart en valt onder het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF). MKB-ers uit Flevoland kunnen hier terecht voor (micro-) financiering, advies- en begeleiding, schuldhulpverlening en samenwerking. Alle gemeenten in Flevoland werken mee in het ZLF. Het MKB Doorstartfonds Flevoland werkt als instrument om een deel van de falende kapitaalmarkt voor deze doelgroep te dichten.

Leningen

Het ZLF verzorgt de screening, de risicoinventarisatie en adviseert de Stichting Kredietbank Nederland om een lening te verstrekken en tegen welke voorwaarden. Levensvatbare bedrijven kunnen worden geholpen met een tijdelijk overbruggingskrediet tot een maximum van 190.000 euro.

Nationale uitrol

Vanwege de goede ervaringen met MKB Doorstartfonds wordt de werkwijze nu ook nationaal uitgerold.

In de eerste twee jaren hebben bijna 20 Flevolandse ondernemers zich gemeld bij het MKB Doorstartfonds Flevoland. De meesten konden hun doorstart maken via coaching, juridisch advies, financiering uit de markt of financiering door het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Naast nog lopende aanvragen verstrekte het MKB Doorstartfonds Flevoland zes kredieten voor een totaal van ruim 400.000,- euro-, waarvan een deel al weer is afgelost. De persoonlijke leningen variëren in grootte tussen de 6.000 en 190.000 euro. Naast de ondernemers zelf zijn van 119 werknemers de banen behouden, waarvan 34 uit de kwetsbare groepen.

https://www.mkbdoorstart.nl/

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief