Foto rond nominatie KoopWijsPrijs

Nominatie voor MVI KoopWijsPrijs 2018

Inkoopbeleid provincies betaalt zich uit

 

Het Rijk heeft een duurzame aanbesteding van telefonie bij regionale overheden genomineerd voor de

landelijke MVI KoopWijsPrijs 2018. Deze nominatie wordt uitgereikt aan de vijf projecten die op een

opvallende en ambitieuze manier vorm en inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

PT2017

Het project PT2017 is een samenwerkingsverband tussen tien provincies, drie omgevingsdiensten en de

interprovinciale organisatie BIJ12. Als collectief hebben zij hun telefonie op een duurzame manier

aanbesteed. “Voor mobiele hardware betekent dit dat concreet dat bij de aanschaf van nieuwe mobiele

telefoons een volledige compensatie van het grondstoffengebruik wordt gerealiseerd. Dit wordt gedaan door

afvaltelefoons uit Afrika in te zamelen en ter verwerking aan te bieden bij een gecertificeerde recycler.

Telefoons belanden nu vaak aan het einde van hun levenscyclus bij het vuilnis of worden verbrand. De

gerecycled grondstoffen kunnen weer opnieuw worden gebruikt voor productie van bv. mobiele telefoons”

vertelt Henk Klaassen. Vanuit de provincie Flevoland was hij trekker voor deze gezamenlijke aanbesteding.

Vanuit die rol nam hij de nominatie in ontvangst uit handen van Ronald Roosdorp, directeur Internationale

Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Koopwijsprijs

Mede op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Rijksoverheid de KoopWijsPrijs in het leven geroepen om

medeoverheden positief te ondersteunen bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft een jury, bestaande uit

vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu, NEVI, Social Enterprise NL en MVO

Nederland, de inzendingen voor de KoopWijsPrijs 2018 teruggebracht tot vijf genomineerden. Daarbij is

aandacht besteed aan de ambitie, keuze van thema’s, verankering in de organisatie, vernieuwend karakter,

effect op beleidsdoelen, interactie met de markt, haalbaarheid voor andere organisaties, beschikbare

informatie en documentatie.

Juryoordeel

De jury oordeelde over het PT2017 project als volgt:

“De tender ‘Impact-vrije mobiele telefoons’ die onder de naam PT2017 in de markt is gezet door in totaal

tien provincies en vier gelieerde organisaties, is volgens de indieners ‘de eerste afval-vrije en grondstofneutrale

ter wereld’. Of dit helemaal juist is heeft de jury niet kunnen controleren, maar duidelijk is dat er

aan ambitie geen gebrek is geweest. Ook is zeker dat een circulaire aanbesteding in de telefonie hardware

op zichzelf zeer vernieuwend is. Door het aantal betrokken organisaties is de impact in potentie groot.

Daarbij is er veel tijd besteed aan de voorbereiding, onder meer door het organiseren van een

marktconsultatie. Hierdoor heeft de markt bij kunnen dragen aan het formuleren van wensen en eisen.

Pitchen

Tijdens het congres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van de Rijksoverheid op 3 oktober a.s. mogen de

vijf genomineerden hun idee pitchen. Diezelfde dag nog horen zij wie de prijs daadwerkelijk gewonnen

heeft.

Deelnemers

De deelnemers van het project PT2017 zijn de provincies Drenthe, Gelderland, Flevoland, Zeeland, Noord-

Brabant, Limburg, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Fryslân, de Omgevingsdienst DCMR

Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Haaglanden, RUD Zuid-Limburg en BIJ12, onderdeel van het

Interprovinciaal Overleg.

 

 

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief