Jaap Lodders. (foto: Kees Bakker)

Provincie Flevoland lanceert eerste digitale sportmagazine

Resultaten 2,5 jaar Flevolands sportbeleid in beeld gebracht

Wist u dat de economische impact van de triatlon in Almere ruim 1,1 miljoen euro is? Dat er ruim 200 Flevolandse sporttalenten ondersteund worden uit het talentenfonds? Of dat de sportparticipatie onder gehandicapten met ruim 25% is gegroeid in Flevoland? Al deze sportieve wetenswaardigheden zijn samengebracht in een digitaal en interactief sportmagazine Flevoland, dat sinds vandaag online staat.

“In deze zomer met zoveel aandacht voor prachtige sport, past het delen van de resultaten van het Flevolandse sportbeleid”, aldus gedeputeerde Jaap Lodders.  Het magazine biedt de mogelijkheid om per onderwerp te kijken naar de resultaten en onderliggende en aanvullende onderzoeksrapportages. Ook de gebruikers van het sportbeleid komen aan bod. Zo komen o.a. windsurfster en Olympische medaillekandidaat Lilian de Geus en werelds’ beste vrouwelijke autocoureur Beitske Visser uit Dronten aan het woord. Tot slot werpt het magazine ook een blik in de toekomst van sport en bewegen in Nederland.

Het magazine is te lezen op www.flevoland.nl/sportmagazine.

Achtergrond

In 2013 hebben Provinciale Staten van Flevoland de sportnota “Sportbeleid dat rendeert in Flevoland” vastgesteld. Hiermee werden de ambities bijgesteld naar een meer bescheiden rol, passend bij de positie van Provincie Flevoland. De ‘bovenregionale rol’ van de provincie werd belangrijker, gericht op thema’s die gemeentegrenzen overstijgen zoals talentontwikkeling, sportevenementen en gehandicaptensport. Provincie Flevoland coördineert en verbindt tussen partners, beleid en belanghebbenden. Bij deze bescheidener rol paste ook een bescheidener budget. Sportservice Flevoland geeft voor een groot deel uitvoering aan dit provinciale sportbeleid.

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief