samenwerkings agenda Fotostudio Wierd

Samenwerking Lelystad en Almere versterkt bijdrage aan MRA

De colleges van Almere en Lelystad hebben besloten de bilaterale samenwerking te intensiveren. Beide gemeenten vormen met de provincie Flevoland als 3e partner een deelregio binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het opstellen van een ‘samenwerkingsagenda’ is een eerste stap om nog meer de gemeenschappelijke belangen te gaan dienen. Daarmee kan o.a. een gezamenlijk geluid worden uitgedragen in MRA-verband.
De burgemeesters van beide steden, Ina Adema en Franc Weerwind, en de demissionaire wethouder economische zaken van Lelystad, Jop Fackeldey bezegelden de samenwerking met een officiële handeling: op de deelregiokaart werden de thema’s – verbeeld in iconen – geplakt die de komende periode nader worden uitgewerkt in concrete stappen en maatregelen.

Oorsprong

Het meer gezamenlijk optrekken vindt zijn oorsprong in de gezamenlijke historie en wordingsgeschiedenis:
-het zijn beide nieuwe steden die symbool staan voor de moderne ruimtelijke ordeningsgeschiedenis van Nederland;
-hoewel verschillend in ruimtelijke opzet en sociaaleconomische opmaak hebben beide steden ook overeenkomsten op het vlak van stedelijke ontwikkeling;
-beide steden zijn deel van de oostkant van de Metropoolregio Amsterdam;
-de steden liggen op een belangrijke ruggengraat van de MRA, namelijk de ontwikkelings-as Schiphol-Amsterdam- Almere-Lelystad richting de Zwolse regio e.v.

MRA-actieagenda

In 2018 zal gestart worden met een herijkingstraject van de huidige actieagenda van de gehele Metropoolregio. Doel is om deze in 2019 te presenteren op een MRA congres. Het is dus van belang dat de Flevolandse en daarmee Lelystadse en Almeerse belangen goed in beeld komen en kunnen worden ingebracht. Inventarisatie van de gezamenlijke belangen hebben geleid tot agendapunten op het vlak van: Economie, Wonen/Stedelijke Vernieuwing, Toerisme, Mobiliteit, Duurzaamheid, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Financiën. Het is zaak dat de uitwerking van de Almeerse en Lelystadse belangen op deze thema’s worden opgenomen en geborgd in de nieuw op te stellen MRA-actieagenda.

Overdrachtsdocument

De vastgestelde samenwerkingsagenda is een werkdocument waaraan door de nieuw te vormen colleges – in afstemming met de onlangs geïnstalleerde nieuwe gemeenteraden – nog kan worden geschaafd; de agenda kan nog worden bijgesteld en aangevuld.

Uitwerkingen

Voorbeelden van concrete uitwerkingen van samenwerking zijn bijvoorbeeld: gezamenlijke (city)marketing en (internationale) acquisitie van bedrijven en toerisme, bevorderen van circulaire economie en vorm geven aan de energietransitie (ook in relatie tot woningbouw), bijdragen aan de versnellingsopgave woningbouw, aanpak van verouderde wijken incl. asbestproblematiek; natuurontwikkeling (Marker Wadden, Nationaal Park Nieuw Land), exposure en spin off Floriade, bereikbaarheid (slimme en duurzame mobiliteit), onderwijsontwikkeling (o.a. opleidingen luchtvaart, logistiek, techniek), werkgelegenheidsontwikkeling waaronder aanpak jeugdwerkloosheid en voorkoming voortijdig schoolverlaten.

‘De door beide colleges nu overeengekomen samenwerkingsagenda is een expressie van de wil om de gemeenschappelijke belangen te dienen,’ zo betogen beide burgemeesters.

Foto: Fotostudio Wierd

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief