_DSC3914_

Bouw Upcyclecentrum Almere in afrondende fase: “Circulair bouwen heeft de toekomst”

Knipscheer Infrastructuur is in de afrondende fase bij de bouw van het Upcyclecentrum in Almere-Haven. Voor het bouwbedrijf een unieke opdracht, omdat ze niet eerder een dergelijk groot bouwkundig project afwerkte. Maar het Upcyclecentrum is vooral uniek omdat een groot deel van de bouwmaterialen bestaat uit gerecycled materiaal. Een duurzaamheidsgedachte die perfect past bij de locatie: immers straks zal het Floriade-terrein de ‘voortuin’ zijn van het centrum. Projectleider civiele betonbouw Steven Jansen: “We zijn met de afbouw bezig. De oplevering staat gepland voor 12 december. Zoals het er nu uitziet gaan we dat gemakkelijk halen.”

In het gebouw zijn veel recycling-details blijvend zichtbaar. In het kader van circulaire economie is het Almeerse bedrijf ook contractueel verplicht om een aantal onderdelen her te gebruiken. “Alle delen die niet in de hoofddraagconstructie van de staalconstructie zitten zijn van hergebruikt materiaal. Die delen hebben ook een andere kleurstelling in het gebouw.”

Restmaterialen_DSC3936_

Jansen (op de foto rechts) vervolgt: “Daarnaast is vijftien procent van het grind in de betonvloer vervangen door granulaat, dat vrij is gekomen bij de sloop van het voormalige gebouw op deze locatie. Het tegelwerk bestaat uit restpartijen die zijn vrijgekomen bij diverse bouwprojecten waar Knipscheer en/of de gemeente Almere bij betrokken zijn geweest. Het hekwerk, de hardhoutenaanslagen op het perron en de beplating van het beheerdersgebouw zijn deels gebruikt. En tot slot een wat minder zichtbaar item: hergebruik van grijs water. Wij vangen het op in een opslagtank van zesduizend liter. Dat water wordt hergebruikt in onder andere de toiletten. Alle onderdelen in het sanitaire deel van kranen tot het elektrotechnische deel zijn zoveel mogelijk vervaardigd van hergebruikte (rest)materialen.”

Uitdaging

De eerste paal voor het innovatieve project werd in maart van dit jaar geslagen. Sindsdien is het bouwteam van Knipscheer veel wijzer geworden over de manier van duurzaam bouwen. “Het verkrijgen van gecertificeerd materiaal voor in de staalconstructie was de grootste uitdaging. Met name de herleidbaarheid is een lastige. Dit zorgt ook voor een extra kostenpost. Qua inkoop van materialen ben je een stuk goedkoper uit, maar de maatregelen die je extra moet treffen maken het niet goedkoper.”

| “Betere onderlinge afstemming en opleverdossiers nodig” |

Dit komt volgens Jansen dan ook omdat deze manier van bouwen relatief nieuw is: “We zijn nu nog echt zoekende. Denk bijvoorbeeld aan de onderlinge afstemming en het opleverdossier. Daarin leggen we alle producten die gebruikt zijn vast. Zo kan men later, als dit gebouw over pakweg vijftig jaar gesloopt wordt, zien welke materialen nog restwaarde hebben en welke niet. Knipscheer heeft een conceptvoorstel voorgelegd aan de opdrachtgever. Samen gaan we daar een weg in zoeken. De toekomst zal uitwijzen of dit de juiste weg geweest is.”

Pilotproject

Circulair bouwen heeft in de ogen van Jansen zeker toekomstperspectief, maar dan moet het kostentechnische aspect nog wel verder geoptimaliseerd worden. “Het heeft ook voor woning- en kantoorbouw toekomst. Alleen moet er dan nog wel veel beter worden nagedacht over de logistiek van het geheel en de documentatie bij de demontage en opslag van materialen. Als het duidelijk is wat herbruikbaar is of niet, dan heeft de gedachte om te bouwen vanuit een circulaire economie ook echt zin. Vooral als je dit op grote schaal wilt doen. Dit is een pilotproject geweest en er zijn nog meer pilots nodig om dit op te schalen. Daar is de tijd op dit moment nog niet rijp voor.”

Beschikbaarheid

Knipscheer realiseerde dit unieke bouwwerk niet alleen. Samen met vele onderaannemers werd er de afgelopen acht maanden continu met twintig man gewerkt op de bouwlocatie aan De Steiger in Almere-Haven. Voor een deel werd daar ook gekozen voor lokale (Flevolandse) aannemers, maar de huidige marktsituatie in de bouwbranche zorgt ervoor dat de selectiecriteria niet alleen op vestigingsplaats gebaseerd kunnen zijn. Jansen: “In de bouw is op dit moment beschikbaarheid van mensen en materieel het belangrijkste criterium. In deze afbouwfase worden er twee keer zoveel mensen ingezet dan in de ruwbouwfase. Er zijn nu ongeveer veertig arbeiders werkzaam op de bouwlocatie.”

Educatie- en o_DSC3944_ndernemersruimte

Het centrum wordt in december geopend voor de inwoners van Almere-Haven, begin 2018 is de opening voor de rest van Almere. Het Upcycle Centrum krijgt ook een educatieve rol. “Dat is een belangrijk onderdeel van het totale doel bij dit project. De educatieruimte van het Upcycle centrum kijkt uit over het Floriade-terrein. Daar wordt straks tijdens (en ná) de Floriade ook voorlichting gegeven over het bouwen met gerecyclede bouwmaterialen. Het is ook de plek waar inwoners, scholieren, studenten en producenten uitgedaagd zullen worden oplossingen te bedenken op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken.”_DSC3982_

Een ander (uniek) onderdeel is dat er voor een periode van telkens anderhalf jaar aan drie innovatieve ondernemers werkateliers ter beschikking wordt gesteld.  Jansen: “Deze ondernemers zorgen voor optimaal hergebruik van afgedankte materialen en maken daarvan nieuwe producten met veel potentiele meerwaarde. Zowel financieel, milieutechnisch als sociaal-maatschappelijk.  Hiermee wordt het Upcyclecentrum het vliegwiel voor de lokale circulaire economie. Het hoort officieel niet bij de Floriade, maar de basisprincipes passen wel heel goed bij de duurzaamheidsgedachten van het evenement. Almere heeft met dit project ook weer een echte voortrekkersrol. Dat zien we ook in het aantal excursies dat nu al georganiseerd wordt om dit perron te bekijken.”

Afronding

Vele bouwvergaderingen later bevindt het bouwproject zich in de afrondende fase. Voor Knipscheer zit het meeste werk er inmiddels op, maar dat betekent niet dat Jansen op twee oren kan slapen: “We zijn net gestart met de buitenbouw. De schil bestaat deels uit de gekapte bomen die op het Floriade-terrein stonden, dus ook daar komt het hergebruik weer terug. Daarnaast aftimmeringen van kozijnen, de buiten- en binnenkant afschilderen en het afhangen van de deuren. Dat zijn echt de laatste werkzaamheden richting het operationeel maken van het perron. En dan begint ook voor ons het echte genieten.”

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief