Dronten – Veehouderij- en akkerbouwbedrijven in het buitengebied van Dronten die al enige tijd ‘op slot’ zitten, kunnen binnenkort toch uitbreiden. Bescheiden, van 2,5 naar 3,5 hectare erfgrootte bruto, maar toch. De gemeente Dronten wil met een tijdelijke maatregel de bedrijven tegemoet komen.

Stikstof

Doordat landelijke regelgeving betreffende stikstofuitstoot op zich laat wachten, kunnen bedrijven geen kant op. Het Rijk werkt al jaren aan een normering, maar die wordt steeds uitgesteld. Met name veeteeltbedrijven zijn daar de dupe van. De stikstofuitstoot van die sector kan namelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden rondom Dronten. Dat maakt dat een uitbreiding van intensieve veehouderij sowieso niet is toegestaan, maar ook bestaande bedrijven op slot zitten.

Maar er is wel behoefte aan uitbreiding. ‘Zo’n twintig bedrijven hebben aangegeven dat graag te willen. De meeste van het zijn veebedrijven, maar er zitten ook enkele akkerbouwbedrijven bij’; zegt wethouder Hans Engelvaart. Via een kaderstelling wil hij de erfvergroting mogelijk maken. Dat kan alleen onder strikte voorwaarden. De ondernemer moet aantonen dat die uitbreiding noodzakelijk is en de totale stikstofuitstoot mag niet toenemen. De mogelijkheid tot erfvergroting geldt ook voor akkerbouwbedrijven onder dezelfde voorwaarden.

Niet langer wachten

Volgens Engelvaart kan er niet meer op de landelijke regelgeving gewacht worden. ‘Die regels worden wel begin volgend jaar verwacht, maar moeten daarna nog een regionaal kader krijgen. Dat gebeurt echt niet meer voor de provinciale verkiezingen. Voor je het weet ben je weer een jaar verder.’

In de regelgeving worden straks stikstofnormen gesteld per provincie, die rekening houden met de natuurgebieden die vallen onder de ‘Natuurbeschermingswet’ (Natura 2000), zoals voor Flevoland de Veluwe en de Weerribben. De stikstofnormen moeten vervolgens per provincie worden verdeeld. ‘Ook dat zal nog een hele klus worden,’ vermoed de wethouder. Hoe dichter een gebied tegen zo’n natuurgebied aanligt, hoe minder ruimte er zal zijn voor (intensieve) veehouderij.

 

Overleg

De kaders die nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de provincie en de Land- en tuinbouworganisatie (Lto Noord). De kaderstelling komt in januari in de gemeenteraad en is de opmaat naar het bestemmingsplan voor het buitengebied, dat naar verwachting in april klaar zal zijn voor behandeling. ‘Dit is het grootste bestemmingsplan ooit waar we aan werken. Het is misschien wel het grootste van Nederland. Ook dat maakt het zo ingewikkeld.’

Verder groeien

Bedrijven in  het buitengebied mogen nu op 3.500 vierkante meter dieren houden, Dronten zou graag zien dat het 7.000 vierkante meter wordt.  ‘Je moet je voorstellen dat veehouderijen steeds meer ruimte nodig hebben. Dat heeft met dierenwelzijn te maken. Kippen en varkens hebben meer vierkante meters vandaag de dag. Dus heb je meer ruimte nodig als bedrijf. De beperkingen gelden weer niet voor bedrijven met vrije uitloopkippen. Maar die zijn juist weer erg gevoelig voor vogelziektes.’ Kortom: het is ingewikkeld. Maar feit is volgens Engelvaart dat innovatieve bedrijven in de agrarische sector last hebben van de uitblijvende regels van het Rijk in de toepassing van hun plannen. De nieuwe kaders geven een beetje de zo gewenste ruimte.

By Kees Bakker

Hoofdredacteur, Poezenliefhebber, Gaat graag naar Lowlands en houdt van Flevoland