Emmeloord – Geen bedrijfspand hebben in Flevoland, maar er toch stevig in de markt staan. Dat is wat de Dusseldorp Groep bereikt heeft met vakmanschap en goed ondernemerschap. Menigeen zal zich de naam herinneren van de huisvuilinzameling. Als 50 procent aandeelhouder is dat deel aan HVC gegund. Dusseldorp richt zich nu succesvol op bedrijfsafvalinzameling en rioolservice.

 

Verhuisd

De bedrijfslocaties in Emmeloord en Lelystad hebben plaatsgemaakt. In die plaatsen is nu alleen nog onderdak voor enkele wagens. Alles wordt gestuurd vanuit een vestiging in Ermelo.

‘Flevoland sluit aan en we hebben daar een stevige dekking,’ aldus Sebas van Wijk (marketing). ‘Deze kernregio levert ons met Overijssel en Gelderland een goed marktaandeel.’

Dit in tegenstelling tot het noorden, waar Dusseldorp per 1 juli de afvalinzameling moest afstoten. De reststoffencentra in Leeuwarden, Heerenveen, Veendam en Midwolde waren door aanhoudende lastige marktomstandigheden niet meer rendabel en 30 mensen raakten hun baan kwijt. GP Groot uit Alkmaar heeft de dienstverlening overgenomen en daarmee krijgen 9 medewerkers een doorstart in Veendam. GP Groot is al langer actief in Friesland, Groningen en Drenthe door eerdere overnames van NNRD uit Drachten en Visser inzameling uit Harlingen. Ook de vestiging in Veendam past in dat concept. Dusseldorp blijft in Noord Nederland wel actief met sloop, asbestsanering en rioolservice.  Dusseldorp 1

 

Dichtbij

Het bedrijf richt zich nu volledig op Flevoland, Overijssel en Gelderland. ‘De oplossing dichtbij’ is het motto en van het afval dat bij bedrijven vrijkomt is een groot deel recyclebaar. Dusseldorp regelt en verzorgt alles op het terrein, en het bedrijf heeft er nauwelijks omkijken naar. Middels verschillende containers, tot een inhoud van 5000 liter, wordt gebruiksafval gescheiden van restafval. De mogelijkheden in keuze zijn divers met rolcontainers, perscontainers eventueel met kantelmechanisme, ondergrondse inzamelsystemen, of de zogenaamde Dusseldorp semio. Dat is een semi-ondergrondse afvalcontainer.

Ook de kliko’s zijn voorhanden, of een glas,- of blikcontainer en een emballageprogramma voor gevaarlijk afval. Hergebruik of recycling van de afvalstoffen is altijd het uitgangspunt. Iedere branche heeft zijn eigen afvalproblematiek en daarom biedt Dusseldorp een aantal specifieke branchepakketten onder de noemer ‘Dus Recycle Programma’. Buiten het oplossen van het afvalprobleem, regelt Dusseldorp ook de verplichte afvalstoffenregistratie. Deelnemers aan het programma krijgen het ‘Dus Recycle Milieucertificaat’.

 

Dynamiek

Dusseldorp onderscheidt zich al 66 jaar door dynamisch ondernemerschap. Deze veelzijdige gezonde onderneming heeft ruim 600 medewerkers in dienst die werkzaam zijn in drie segmenten: inzameling en recycling, rioolservice en Infra, sloop en milieutechniek. In Flevoland wordt ook de rioolservice uitgevoerd en dat is een breed pakket. Bij nieuwbouw en renovatie, onderhoud en service, reiniging en inspectie, glasvezel door riolering, er is een bedrijfscursussen dat garant staat voor een goede aanpak van riooltechniek, er is aandacht voor veilig werken, en Dusseldorp helpt bij service en onderhoud van pompinstallaties en gemalen conform BRL14020. Ook is er het ontzorgingspakket Rioolservice voor een veilig en zeker rioolsysteem.

Dusseldorp 2

Vader

Het credo is ‘transparant werken’ en ‘dicht bij de klant blijven’. Dat laatste uit zich ook in de lokale betrokkenheid. Van Wijk: ‘wij zijn er trots op sponsor te mogen zijn van VV Unicum Lelystad en ASV Dronten.’ En zo heeft de oprichter van het bedrijf Theo Dusseldorp het in 1949 bedoeld. Onder het motto ‘a’je’ meent da’j ’t kunt, mo’j ’t doen,’ zag hij het ondernemerschap tijdens de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Lichtenvoorde groeide zijn zand,- en grindhandel annex puintransportbedrijf sterk.  In 1971 werd de eerste vuilniswagen aangeschaft en is een start gemaakt met het plaatsen en legen van verrijdbare mini-containers.

In 1979 is de eerste puinbreker aangeschaft. Deze vorm van recycling was nieuw voor Nederland. Een jaar later werd gestart met een overslagstation voor gevaarlijke afvalstoffen, die landelijke worden ingezameld.

 

Zoon

Sinds 1989 heeft zoon Frank Dusseldorp de leiding van het bedrijf. Hij vormde het in 2003 om naar de huidige Dusseldorp Groep dat met drie marktgeoriënteerde business units en een drietal service-units actief is. Dit zelfstandige, onafhankelijke bedrijf heeft meerdere vestigingen in het noorden en oosten van het land, met nog steeds Lichtenvoorde als hoofdvestiging. Er wordt gewerkt voor (semi) overheden, Rijkswaterstaat, waterschappen, het Ministerie van Defensie, industrieën, projectontwikkelaars, het bedrijfsleven en particulieren.