Floriade Expo 2022, AVAG en GreenTech – RAI Amsterdam hebben op maandag 25 november een Memorandum of Understanding (MoU) getekend bij AVAG in Poeldijk om uitwisseling van kennis, informatie en het netwerk in de groenten- en sierteeltsector te versterken. Deze MoU biedt een uitstekende uitgangspositie voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 om de samenwerking met de innovatieve Nederlandse kassen- en technologie sector te versterken.

Floriade Expo 2022, AVAG en GreenTech – RAI Amsterdam bevorderen de internationale samenwerking tussen (buitenlandse) bezoekers en de exposanten aan GreenTech Amsterdam en bieden de nodige voordelen voor de tuinbouwsector aan deze beurs.

Op de Floriade Expo 2022 worden de best-practises van de Nederlandse tuinbouw tentoongesteld aan zowel de bezoekers als deelnemende bedrijven. Tussen 2020 en 2022 trekken de organisaties samen op bij de verschillende activiteiten. Mogelijkheden die worden verkend zijn seminars, rondleidingen, bedrijfsbezoeken en gespreksbijeenkomsten. Ook zal er samen opgetrokken worden om de business-to-business te bevorderen binnen de internationale tuinbouwsector. Deze MoU is daar een eerste aanzet toe.

”Wij zien als organisator van GreenTech, waar technologie voor teelt van groenten en bloemen centraal staat, goede mogelijkheden voor samenwerking. Bijvoorbeeld in het gezamenlijk aantrekken van overheden die zich specifiek richten op voldoende en een duurzame en veilige voedselproductie in hun land. Ook biedt de tuinbouw veel carrière kansen, maar is dit nog te onderbelicht bij o.a. jongeren. AVAG en GreenTech rollen gezamenlijk een Horti Talent programma uit rondom GreenTech Amsterdam, ondersteund door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De Floriade biedt een prachtige ‘’live’’ inkijk in de sector voor deze doelgroep.’’ Mariska Dreschler, director GreenTech.

Met het tekenen van deze MoU slaan we een brug om de internationale relaties in een business-to-business setting te ontvangen. Harm Maters, voorzitter AVAG “Een samenwerking met de GreenTech waar AVAG hoofdpartner van is, sluit hier voortreffelijk op aan om in 2022 de buitenlandse zakelijke missies te ontvangen, die ook belangstelling hebben voor de Greenhouse technoloy sector. Vandaag is met ondertekenen van deze MoU hiervoor een mooie basis voor gelegd!”

“Met AVAG en GreenTech starten we deze MoU om gezamenlijk meer slagkracht, kennis en impact binnen de Nederlandse tuinbouwsector te realiseren. Een topsector waarvan de positieve economische invloed en maatschappelijke waarde zowel nationaal als internationaal niet overschat kunnen worden. Het bijeenbrengen van kennis, netwerken en het bereiken van jonge mensen om in de sector actief te worden vormt een integraal onderdeel van de missie Floriade Expo 2022.” Peter Verdaasdonk, directeur Floriade Expo 2022.

Kijk voor meer informatie over GreenTech op www.greentech.nl, en bezoek voor meer informatie over AVAG de website www.avag.nl.