Gezondheid is een belangrijk thema voor Almere en voor Floriade Expo 2022. En van die overlap maakt Roelie Bosch, sinds 5 september wethouder Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid, graag gebruik. “De Floriade is een mooie aanleiding om met jongeren in gesprek te gaan over hun gezondheid.”

In Almere wonen meer dan gemiddeld jongeren met overgewicht. Roelie Bosch gaat daar graag met jongeren zelf over in gesprek. “Tijdens de Dutch Food Week hebben we in de stadskas in het centrum van Almere met schoolbesturen, leraren en leerlingen gesproken over de gezonde school. Dat gaat verder dan een gezonde schoolkantine. Want als een leerling echt wil, gaat die gewoon naar de dichtstbijzijnde supermarkt voor een energiedrankje en een saucijzenbroodje. Het gaat om bewustwording en wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 is daar een belangrijk onderdeel van. Dankzij de extra aandacht voor dit onderwerp kunnen we bijvoorbeeld ook supermarkten erbij betrekken om te vragen hoe zij naar hun rol kijken.”

Groene scholen
Het gaat haar niet alleen om overgewicht als ze praat over gezondheid. “Mentale gezondheid is ook heel belangrijk. Meer groen in scholen of kantoren zorgt voor minder stress. In groene omgevingen kunnen kinderen beter leren, wat goed is voor hen en voor de school. Ik kijk uit naar het gebouw dat Aeres laat bouwen op het Floriadeterrein, met onder meer een groene gevel en zonnepanelen. Aeres zou ook betrokken kunnen worden als andere scholen groener willen worden. Verbinden past bij mij, ik ben iemand die graag partijen bij elkaar brengt om te kijken of samenwerking meer oplevert.”

Dat verbinden is één van de redenen dat Roelie geniet van haar nieuwe baan. “Ik kom met veel organisaties en individuele mensen in gesprek. Ik zie wat ze met de stad en in de stad aan het doen zijn. Voorheen was ik jarenlang raadslid en dan zit je veel meer aan de buitenkant. Als wethouder heb je veel meer informatie en ben je onderdeel van zowel de voorbereiding als de uitvoering. Besluiten worden uiteraard door de gemeenteraad genomen. Ik ben zelf geen wethouder Floriade, maar op de collegetafel komen thema’s over de Floriade uiteraard ter sprake, waarna ze ook in de gemeenteraad besproken worden.”

Boomadoptieproject
Een onderdeel om jongeren bij de Floriade te betrekken is het boomadoptieproject. Roelie legt uit: “Scholen adopteren een boom op het Floriadeterrein. Zij worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en groei van hun boom en krijgen bovendien een stuk van een Floriade-es mee. Dit is een plank uit een boom die we vanwege de essentaksterfte moesten kappen. In deze plank zit een chip met informatie over de boom en waar die vandaan komt.”

Groene stad
Op allerlei manieren werkt Almere aan de groene en gezonde stad van de toekomst. Een vraagstuk dat bij veel gemeenten in Nederland speelt, maar waarbij Almere vanwege het groene karakter van de stad al wel een kleine voorsprong heeft. “Mijn zoon studeert tegenwoordig in Enschede. Hij kwam laatst thuis en zei tegen me: ‘Pas nu zie ik hoe breed en veilig de wegen in Almere zijn. En hoe groen het hier eigenlijk is.’ Dus we hebben veel goeds in handen, aan ons om dat te behouden en dankzij Floriade Expo 2022 te verbeteren en te vernieuwen.”

Foto: Floriade