Werkgelegenheid behouden en uitbreiden is het primaire doel van de gemeente Noordoostpolder, als het gaat om ondernemerschap. Dit gebeurt zowel reactief als proactief. Een jaar geleden werd daarom de arbeidsmarktmonitor uitgevoerd. Eén van de belangrijkste conclusies: Noordoostpolder heeft een sterk autonoom karakter, ondernemers helpen elkaar door samen te werken en krachten te bundelen.

Verbindingen leggen

Vanuit het gemeentehuis in Emmeloord wordt zoveel mogelijk gedaan om die lokale ondernemersgeest te ondersteunen, maar er wordt uiteraard ook buiten de provincie gekeken naar de kansen die zich daar voordoen. Volgens Henk Romkes en Jacob Korterink (Team Economische Zaken van gemeente Noordoostpolder) gaat het hierbij vooral om verbindingen leggen. Romkes: “Wij proberen partijen bij elkaar te brengen. De ondernemer staat daarbij altijd centraal.” Praktijkvoorbeelden hiervan zijn NOPLINC.nl en de NOPTALKS. Korterink: “Dit zijn twee initiatieven waar ondernemers elkaar ontmoeten, zowel digitaal als fysiek. Het menselijk contact is erg belangrijk. Kennen en gekend worden, is de basis om samen te werken.”

Sterke sectoren
Om sectoren die een economische motor vormen extra te ondersteunen, is er voor een drietal branches een cluster opgestart. De Agrofoodcluster is daarvan de grootste. Momenteel zijn dertig bedrijven aangesloten bij het Agrofoodcluster Noordoostpolder.Dit cluster richt zich op innovatie, kennisverbreding en samenwerking tussen regionale bedrijven. De tweede cluster is CompoWorld. CompoWorld faciliteert de toepassing van composiet in producten en machines. Ook in het MKB worden steeds vaker de voordelen gezien van het lichte en uiterst duurzame materiaal. De laatste sector is de metaal- en machineriesector. Een zeer innovatieve en groeiende bedrijfstak. Romkes: “Voor alle bedrijven in onze gemeente dienen zich de komende jaren enorme kansen aan. De ontwikkeling van Flevokust Haven betekent dat we straks vlakbij twee overslaghavens hebben. De bestaande in Kampen, en de nieuwe in Lelystad. Dat zorgt ervoor dat we ook de Randstad sneller en beter kunnen bedienen. Dan hebben we natuurlijk op korte afstand Lelystad Airport, de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven bij Urk, de regio Zwolle en de Floriade. Allemaal zaken waarvan ondernemers in Noordoostpolder kunnen profiteren door zich goed te positioneren. Daarvoor werken wij vanuit de gemeente hard aan het verbinden van ondernemers die gezamenlijk een sterke marktpositie kunnen innemen.”
agrarisch -6116 b 2Maatwerk
De belangrijkste taak voor Economische Zaken is het faciliteren van bedrijven die al in de gemeente gevestigd zijn. Korterink: “We bezoeken veel bedrijven en zetten dan met de ondernemers een stip op de horizon. Vervolgens kijken we wat er nodig is om dat doel te bereiken, en welke rol de gemeente daarin kan spelen. De gemeente kan daarin niet in alle gevallen faciliteren, maar in veel gevallen is er wel van alles mogelijk. De ondernemer wordt bijvoorbeeld begeleid bij de aankoop van een bedrijfskavel, complexe bestemmingsplanwijzigingen en vergunningprocedures. Alle procedurestappen vanaf het eerste gesprek tot aan de opening van een nieuw bedrijfspand of –uitbreiding pakken wij op. Zonder willekeur toe te passen wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd volgens het principe ‘passend organiseren’.”

Eigen filosofie
Korterink vervolgt: “Vanuit de filosofie dat we ‘uitgaan van onze eigen kracht’ worden – waar mogelijk – lokale verbindingen gelegd, want daarmee creëren we stabiliteit voor onze ondernemers. De plannen voor een nieuw bedrijventerrein, het revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen,
de aanpak van het centrum van Emmeloord, de aanleg van de Wellerwaard en de vorig jaar
uitgevoerde arbeidsmarktmonitor dragen daar allemaal aan bij. In de komende jaren gaan we daar zeker mee door.” Wij proberen partijen bij elkaar te brengen. De ondernemer staat daarbij altijd centraal.

Momenteel zijn dertig bedrijven aangesloten bij het Agrofoodcluster Noordoostpolder. Dit cluster richt zich op innovatie, kennisverbreding en samenwerking tussen regionale bedrijven.

Dit artikel verscheen ook in FlevoZine INDRUK 2018

By Richard Bender

Richard is een sportieveling en schrijft graag over sport. Maar ook dynamische ondernemers neemt hij graag in het vizier voor een goed gesprek.