Ondernemend Urk werkt niet volgens de olympische gedachte dat meedoen het belangrijkst is, winnen is het enige dat telt. Dat is één van de punten die burgemeester Pieter van Maaren naar voren brengt als het gaat om het ondernemersklimaat in zijn gemeente: “Urkers zijn harde werkers vanuit opvoeding en geloof. Op Urk zijn twee dingen heel belangrijk: je moet weten wat je wilt én je moet het volhouden. De visserijsector is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, maar ook de maritieme of nautische sector en het innovatieve karakter van bijvoorbeeld communicatie- en ICT-bedrijven. Het is een hele mooie tijd om burgemeester van Urk te mogen zijn.”

33 Pieter van Maaren burgemeester UrkVan Maaren heeft een rijke, ambtelijke historie van gemeentesecretaris tot CDA-fractievoorzitter in De Bilt. Samen met zijn vrouw en vier kinderen is hij inmiddels helemaal ingeburgerd in de gemeenschap: “Het is een kwetsbaar beroep, omdat het een publieke functie betreft. Maar vanaf de eerste dag werk ik vanuit een filosofie dat warme relaties en toegankelijkheid extreem belangrijk zijn om een goede burgervader te kunnen zijn. Ik neem de tijd voor elke inwoner.”

Onderwijs
De gemeente Urk telt 20.500 inwoners en heeft 10.000 arbeidsplaatsen die grotendeels door de eigen inwoners worden ingevuld. De helft van alle inwoners is 25 jaar of jonger. Opvallend is ook het internationale karakter van de bedrijven: “Dat betekent dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het onderwijs. De overname van het Berechja-college door ROC Friese Poort is zeer succesvol gebleken.

Er worden zeer veel internationale stages afgewerkt, waar de economie van Urk uiteindelijk ook weer van profiteert.” Een Urker is gepassioneerd; of ze nou voetbal spelen, in een koor zingen of ondernemer zijn. “Dat betekent dat omliggende gemeenten ons weten te vinden. Bedrijven uit Urk zijn betrouwbaar en dus zeer in trek bij andere Flevolandse gemeenten, maar ook in de rest van Nederland en zelfs daarbuiten wordt het arbeidsethos van onze inwoners hoog gewaardeerd.”

Buitendijkse haven belangrijke economische motor voor de regio
Een ander bijzonder punt aan de Urkers is volgens Van Maaren hun vermogen om te roeien met de riemen die ze hebben: “De bevolking was tegen de komst van de windmolens voor de kust, maar toen ze er toch kwamen, was er direct een Urker die een schip ontwikkelde om windmolens over zee te ver­voeren. We zijn een heel creatief volkje en zo gaan we ook om met de komst van de buitendijkse haven.

 

 De grenzen van de huidige haven zijn bereikt, dus iedereen beseft dat er iets moet gebeuren. Deze nieuwe servicehaven zullen wij dan ook weer aangrijpen om de kansen die het met zich meebrengt optimaal te benutten. Ervan uitgaande dat die buitendijkse haven er komt zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente Noordoostpolder voor de realisatie van een aangrenzend nieuw binnendijks bedrijventerrein. Door deze benadering gaat dit project een positieve spin-off geven aan heel noordelijk Flevoland. De verbinding met de overslaghaven in Lelystad en de komst van het vliegveld in die plaats zorgt ervoor dat deze haven een belangrijke economische motor kan worden voor de regio.”


Publieke kade

De locatie voor de realisatie van de haven, en de invulling ervan staat al helemaal vast. Het betreft een elf hectare lange strekdam waarachter de servicehaven komt te liggen. Ook vindt er rondom de realisatie van de haven veel woningbouw plaats. In de Oranjewijk komen nog ongeveer 200 woningen en in de woonwijk Schokkerhoek – gepland voor 2020/2021 – nog eens 1600 woonhuizen. Daarmee zal het inwonersaantal in 2030 naar verwachting stijgen naar 25.000. En dat allemaal mede dankzij de realisatie van de servicehaven. Van Maaren: “Het bedrijfsleven loopt er nu al warm voor.
Foto voor visie werklocatiesEén van de bedrijven die zich in de haven gaat vestigen is de B.V. Port of Urk. Het gaat overigens niet een privaat gebied worden met alleen bedrijven. Wij willen ook een stuk publieke kade realiseren, waardoor de bedrijven op het binnendijkse bedrijventerrein van de haven ook kunnen meeprofiteren.”

Duurzaamheid
“Vervoer over water wordt steeds belangrijker en stilstand is achteruitgang”, zo redeneert de burgemeester over de toekomst van zijn dorp. Toch ziet Van Maaren op korte termijn niet alleen kansen op en rond het water. Ondernemend Urk zal zich in de komende jaren voornamelijk moeten richten op verdere internationalisering en verduurzaming. “In tijden van economische groei moet je het durven om extra te investeren in verduurzaming. Het gaat niet alleen om het verduurzamen van de visserijvloot of de agrarische sector, maar ik heb het over maatregelen die sectoroverstijgend zijn en die we transparant moeten insteken. Urk is een sterk merk. Wij weten als geen ander dat, wanneer je samen de schouders eronder zet, je heel ver kunt komen.”

Dit artikel verscheen ook in FlevoZine INDRUK 2018.

By Richard Bender

Richard is een sportieveling en schrijft graag over sport. Maar ook dynamische ondernemers neemt hij graag in het vizier voor een goed gesprek.