Op woensdag 31 januari gaf de provincie Flevoland de aftrap voor de samenwerking tussen de provincie en de vijf Flevolandse Technasia om te zoeken naar oplossingen voor provinciale maatschappelijke vraagstukken. In het bijzijn van zo’n 125 bovenbouwscholieren onthulden gedeputeerde Economische Zaken Jan-Nico Appelman, directeur landelijke Stichting Technasium Ria Sluiter, Esther Mintjes van samenwerkingspartner gemeente Almere en de schoolleiders het logo van ‘Talent kleurt Flevoland’.

In Flevoland wonen relatief veel jonge ‘talenten’, die de provincie na de middelbare school voor studie en werk verlaten. Vaak keren ze daarna niet meer terug naar de provincie. “Dat is jammer”, vindt gedeputeerde Appelman. “Er is in Flevoland juist veel interessant werk voor hoger opgeleiden. Omdat de provincie als gebied volop in ontwikkeling is, liggen er bijvoorbeeld verschillende opgaven op het gebied van ruimtelijke inrichting en (technisch) ontwerpen. Daar willen we leerlingen graag kennis mee laten maken.”

Actuele maatschappelijke vraagstukken

De aanwezige havo-4 en vwo-5 leerlingen gaan aan de slag met vijf verschillende gebiedsontwikkelings-programma’s: Almere 2.0/Floriade Werkt!, Nieuwe Natuur, Markermeer- IJmeer, Flevokust Haven en Amsterdam Lelystad Airport. Hiervoor heeft de provincie een tiental actuele maatschappelijke vraagstukken opgesteld. Bij de uitwerking daarvan maken de leerlingen, vaak op locatie, kennis met de specifieke bedrijven en organisaties die met de vraagstukken te maken hebben. Inmiddels zijn er ook al zo’n 400 onderbouwleerlingen aan de slag met enkele specifieke opgaven. Aan het einde van het schooljaar is er in het provinciehuis een tentoonstelling waar de beste ideeën en ontwerpen te zien zijn.

Professionals van de toekomst

Ria Sluiter, directeur landelijke Stichting Technasium: “Het is uniek in Nederland dat een provincie op deze schaal leerlingen de kans geeft om zich te ontwikkelen. Ik ben onder de indruk van de diversiteit en kwaliteit van de maatschappelijke vraagstukken. Centraal op het technasium staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O), daar sluiten de opdrachten die nu zijn aangeleverd perfect bij aan. Ik verwacht hele mooie ontwerpen en onderzoeksresultaten waar Flevoland wat aan heeft.” De aanpak van de provincie levert een uitgelezen kans voor de leerlingen om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van hun leefomgeving. Bovendien kunnen ze op deze manier hun talent én carrièreperspectief in Flevoland ontdekken. De provincie krijgt er een frisse kijk op maatschappelijke vraagstukken voor terug en komt tegelijkertijd in contact met de professionals van de toekomst, die in Flevoland hard nodig zijn.

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Het initiatief past in de ambitie van de provincie om te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zoals verwoord in het economisch programma. Ook wordt dit thema actief opgepakt binnen de coalitie Win4All waar de provincie samen met onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten werkt aan Ondernemerschap en Groei in Flevoland.