Lelystad – Voor de ondernemers die kansen zien in en bij de ontwikkeling van Lelystad Airport is er goed nieuws: de Tweede Kamer schaart zich achter de plannen het vliegveld te ontwikkelen als satellietluchthaven van Schiphol. Het woord is nu aan de Raad van State. Als die akkoord gaat met de groeiplannen, het advies wordt in april verwacht, kan staatssecretaris Wilma Mansveld het ‘Luchthavenbesluit’ nemen. Vanaf 2018 kunnen dan de eerste passagiersluchten landen op Lelystad Airport.

Kamerdebat

In het Kamerdebat woensdag stond de Milieu effect rapportage (Mer) centraal, die is opgemaakt rondom de groeiplannen. In die rapportage staan de gevolgen voor de natuur in de omgeving van het vliegveld en de te verwachten geluidsoverlast voor de (wijde) omgeving beschreven. Mansveld heeft dat rapport laten opstellen terwijl dat niet nodig was. Voor de groei van Lelystad Airport wordt gebruik gemaakt van een speciale wet, de ‘Crisis- en herstelwet’, en daar is geen Mer voor nodig. Maar voor de zorgvuldigheid heeft Mansveld er toch één laten uitvoeren en zelfs extra onderzoek laten verrichtten toen de Mer-commissie daarom vroeg.

De VVD liet weten die zorgvuldigheid niet nodig te vinden: die partij had liever gezien dat het Luchthavenbesluit gewoon volgens planning op 1 november was genomen. PvdA en D66 stellen de extra zorgvuldigheid juist wel op prijs. De SP is tegen de plannen, net als de bij het Kamerdebat afwezige GroenLinks, en de PVV had liever gezien dat de groei van de luchtvaart in Nederland op Schiphol plaatsvindt.

Lelystad Airport

Grenzen Schiphol

Dat laatste is een probleem. In eerdere afspraken zijn de grenzen vastgelegd van het aantal vliegbewegingen dat Schiphol per jaar mag hebben. Die grenzen naderen nu Schiphol nog steeds groeit en de laatste maanden zelfs een kleine spurt lijkt te hebben ingezet. Vandaar dat Lelystad Airport wordt ontwikkeld tot een vliegveld waar passagiersvluchten kunnen landen. In eerste instantie zal er sprake zijn van een bescheiden aantal, groeiend van 10.000 vliegbewegingen in 2023 maar 25.000 en uiteindelijk 45.0000 vliegbewegingen in 2043.

De gemeente Lelystad verwacht daar veel werkgelegenheid van: van 400 tot 800 tot 2.500 directe fulltime arbeidsplaatsen op het vliegveld tot nog eens 80 tot 500 arbeidsplaatsen bij toeleveranciers. Daarnaast willen Lelystad en Flevoland zich ontwikkelen tot logistiek centrum van Nederland, waarin vervoer via de weg, spoor, water (de haven van Flevokust) en lucht samenkomen. Ook in dat opzicht hechten overheden zeer aan de groei van Lelystad Airport.

By Kees Bakker

Hoofdredacteur, Poezenliefhebber, Gaat graag naar Lowlands en houdt van Flevoland