Andries Greiner

Einstein

De chauffeur van Einstein

Albert Einstein werkte het liefst in zijn laboratorium, maar werd vaak gevraagd lezingen te verzorgen. Op een avond – onderweg naar zo’n bijeenkomst – gaf hij zijn chauffeur te kennen dat hij totaal geen zin had. Daarop zei de chauffeur de...

Andries

Oud maakt nieuw

Midden vorige eeuw kreeg het didactisch bureau van de Stichting IVIO een opdracht van de Vereniging van Handelaren in Lompen en Oude Metalen. Er moest een cursus komen die beginnende medewerkers de basiskennis gaf die nodig is om succesvol te...

Andries

100 jaar Zuiderzeewet – het Genootschap Flevo

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen: 14 juni 1918. Het leidt tot allerlei evenementen en feestelijkheden. Het eerste plan voor de droogmaking van de Zuiderzee was van Hendrik Stevin (1670). In 1886 werd de...

Andries

Niet-actuele arbeid en de banenafspraak

In de jaren negentig bestonden Regionale Bureaus voor de Arbeidsvoorziening (RBA). Ze werden bestuurd door vertegenwoordigers van overheden, werkgevers en werknemers. Zelf was ik namens VNO-NCW lid van het RBA Flevoland. Ik denk er nog wel eens aan,...

Floriade 4

De Floriade

In 1960 was in Rotterdam de eerste Floriade. Aan die Floriade heeft de stad de Euromast te danken. Eerste Paasdagochtend was er een live tv-uitzending (!) waarin het Christelijk Haags Knapenkoor onder leiding van Marius Borstlap vanuit de Floriade...

Students

Beroepsonderwijs in Lelystad

Toen bijna vijftig jaar geleden de Mammoetwet werd ingevoerd, ontstonden de zogenaamde scholengemeenschappen. Grote scholen met soms enkele duizenden leerlingen. De bedoeling was dat leerlingen binnen de scholengemeenschap gemakkelijk konden...

Fietspad

Rijwielpad – Oorlogspad

Toen ik provinciebestuurder was, heb ik geijverd voor de aanleg van recreatieve fietspaden. Er werd en wordt veel gefietst in Nederland en dat dient de overheid om allerlei redenen te faciliteren. Af en toe begeef ik me ook op die mooie fietspaden....

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief