Elke ondernemer krijgt er op een dag mee te maken: bedrijfsovername. In veel gevallen zal dit soepel verlopen. Het bedrijf kan via bedrijfsovername in handen komen van de kinderen of een geschikte werknemer die het bedrijf gaat voortzetten.

Bedrijfsovernames zijn relatief gemakkelijk vooral als de relaties tussen de partijen goed is. Het blijft van belang dat met alle betrokken, vooral met kinderen die geen aandeel hebben of krijgen in de overname, goed te blijven communiceren. Te vaak blijkt dat op dit punt de verwachtingen niet goed naar elkaar worden uitgesproken en afspraken niet voor iedereen duidelijk zijn, wat menige relatie onder druk zet. Zorg hierbij voor een onafhankelijke derde die met alle betrokkenen spreekt en de verwachtingen managed en het overnameproces begeleid.

Het kan ook zijn dat er binnen de familie of binnen de onderneming geen (geschikte) opvolger is. Dan zal het bedrijf moeten worden overgedragen aan een derde of men besluit de activiteiten te stoppen. Dit laatste is soms jammer omdat waardevolle bedrijven met voldoende toekomst perspectieven en kennis zo verloren gaan.

Een geslaagde bedrijfsovername valt of staat met een goede voorbereiding die wel 5 tot 7 jaar kan duren. Dit betreft een periode om uw geachte te vormen hoe en op welke wijze de onderneming over te dragen, het verkoop klaar maken van de onderneming, het vinden van de geschikte koper, het onderhandelen en het afronden van de overdracht.  Voor de één zal dit traject  gemakkelijker en sneller gaan dan voor de ander. De één ziet het als zijn eigen kindje dat hij los moet laten en voor de  ander is het een (prima) oudedagsvoorziening.

Keuzes maken

De eerste stap in het bedrijfsovername traject is het inwinnen van informatie. Je kunt hierbij denken aan informatie over een bedrijfsovername in de familiesfeer en/of het kopen of verkopen van een bedrijf en wat er allemaal bij komt kijken. Voor vele ondernemers is een overname (koop of verkoop) van een bedrijf niet iets waarmee ze eerder te maken gehad hebben. Als ondernemer bent u gewend altijd alles zelf te doen. Onze ervaring is en dat zien wij bij ondernemers die het hele proces zelf willen doen er uiteindelijk geen opvolger gevonden word of een, voor hen, zeer onaantrekkelijke deal hebben gesloten waar ze achteraf spijt van hebben. Het is dan zeker aan te raden om u goed te laten voorlichten door gebruik te maken van een deskundige bedrijfsovernameadviseur.

Aandachtspunten/overwegingen

Het verkopen van een bedrijf is een belangrijke beslissing. De stap daartoe dient weloverwogen, doordacht en op basis van een goede voorbereiding te gebeuren. In alle situaties dient vooraf, het liefst zo vroeg mogelijk te worden nagedacht over: waarvoor wil ik mijn bedrijf te koop aanbieden, hoe ziet alles eruit na de verkoop? Wil ik nog enige tijd verbonden blijven aan het bedrijf? Wat is voor mij de meest gunstige prijs en wat blijft er voor mij netto over? Deze en nog vele andere vraagstukken moeten worden benoemd en de gevolgen in kaart worden gebracht. Dit kan een bedrijfsovername expert voor u doen en voor u helder formuleren zodat u dan een weloverwogen en gefundeerde beslissing kunt nemen, namelijk het wel of niet verkopen van uw bedrijf.

Het overname proces

Als er besloten is om het bedrijf te verkopen dan krijgt u te maken met een aantal stappen. Elk bedrijf is uniek en ook de te nemen stappen is dus maatwerk. Enkele algemene fasen van een bedrijfsovername zijn: persoonlijke doelen afwegen; waarde van de onderneming bepalen; gewenste datum overname; profiel gewenste koper; kansen, belemmeringen en bedreigingen in kaart brengen; zoek-, selectie-, en onderhandelingsstrategie bepalen; het concreet zoeken en selecteren van de juiste kandidaat; het onderhandelen en afronden van de verkoop en tot slot nazorg en evaluatie.

Meer informatie

Een bedrijf kopen of verkopen is geen dagelijkse kost voor ondernemers. Bent u daar mee bezig of verwacht u dat dit de komende jaren aan de orde zal zijn laat u dan voorlichten door experts op dit gebied en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van de bedrijfsovernameadviseurs van Claassen, Moolenbeek & Partners Flevoland met vestigingen in Lelystad en Marknesse, zij kunnen uw vragen beantwoorden en het proces begeleiden kopen of verkopen van een bedrijf.

Wilt u meer weten over het kopen of verkopen van een bedrijf. Neem gerust contact met mij op, via 06-23022774, om hierover door te praten of een afspraak in te plannen.

Dit artikel is tevens verschenen in het oktobernummer van FZaken.

Bron en afbeelding: Ferdinand Zomerman