Toen bijna vijftig jaar geleden de Mammoetwet werd ingevoerd, ontstonden de zogenaamde scholengemeenschappen. Grote scholen met soms enkele duizenden leerlingen. De bedoeling was dat leerlingen binnen de scholengemeenschap gemakkelijk konden overstappen van het ene onderwijstype naar het andere. Die onderwijstypen waren en zijn: VMBO, MAVO (VMBO t), HAVO en VWO. Achterliggende gedachte was ook segregatie te voorkomen door kinderen zo lang mogelijk bij elkaar te houden.

Bij de invoering van deze ingrijpende wet was ik enthousiast, maar de werkelijkheid haalde het ideaal in. Vooral kleine scholengemeenschappen met slechts een onderwijstype of twee profiteerden ervan. Ouders vonden die kleinere, meer categorale scholen aantrekkelijk en waren ook bereid hun kinderen ervoor te laten reizen. Ik het geval van Lelystad vooral naar Harderwijk en Dronten.

‘Slachtoffer’ werd het VMBO. Er ontstond een trap af-mechanisme, waarbij het VMBO eerder vangnet werd dan zoals de naam voluit luidt: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Met alle gevolgen voor het imago van dat onderwijs van dien.

 

Er kwam nog iets bij: beroepsonderwijs moet de geur, sfeer en cultuur van de beroepswereld, het bedrijfsleven hebben. Dat maakt het aantrekkelijk en interessant. Maar zo werd het niet. De geur, sfeer en cultuur werden eerder die van het algemeen voortgezet onderwijs.

Waar dat wel lukte, was in de verticale scholengemeenschappen. Die waarin VMBO en MBO samengingen. Zelfs was ik ooit leraar aan een scholengemeenschap met lager en middelbaar economisch-administratief en detailhandelsonderwijs. Voor alle leerlingen was altijd het MBO- diploma het einddoel. Dit beroepsonderwijs had dan ook een sterk imago, was geen negatieve keus, maar voor de doelgroep een aantrekkelijk alternatief. Over eventuele overstapmogelijkheden met andere onderwijstypen bestonden heldere afspraken.

De verticale scholengemeenschappen verdwenen echter door andere, nieuwe wetgeving.

In Lelystad worden de drie scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs samengevoegd tot twee scholen: een voor VMBO t (MAVO), HAVO, VWO en een voor VMBO. Er is een mooi onderwijskundig plan ontworpen. Onderdeel ervan is een zogenaamde beroepencampus, waar bedrijven en beroepsonderwijs daadwerkelijk samenwerken. Een fantastisch idee dat het echt op een praktische manier mogelijk maakt het beroepsonderwijs aan te laten sluiten op de behoeften van het lokale bedrijfsleven. Maar dat moet natuurlijk wel samen met het MBO! Voor doorstroming, samenwerking, benutting faciliteiten enz. Maar vooral ook voor de status en het imago van het VMBO.

 

Andries Greiner