Flevoland – Als wij denken aan Flevoland, dan denken wij aan weidse polders. Aan rijen van windmolens, de beste pootaardappelen van de wereld, uitgestrekte natuurgebieden en moderne steden als Almere en Lelystad. Maar wij denken ook aan alle mensen die midden vorige eeuw droomden over een nieuw bestaan. Over een goede toekomst voor zichzelf…én voor hun kinderen. Deze pioniers bouwden op de Zuiderzeebodem aan een prachtige provincie. Het pionieren van vroeger bestaat niet meer. Toch gaat het in Flevoland nog steeds anders. Flevolanders hebben nog steeds dromen, ze hebben het vermogen steeds te veranderen, kansen te zien en die te pakken. Er is hier alle gelegenheid is om te ondernemen met oog voor toekomstige generaties. Voor duurzaam pionieren.

Meest duurzame provincie

Flevoland is gemaakt en gevormd door mensen die van aanpakken wisten. En nog altijd steken Flevolanders graag de handen uit de mouwen. Dit staat aan de basis van onze ambitie om uit te groeien tot de meest duurzame provincie van Nederland. Nergens anders staat duurzaamheid zo nadrukkelijk op de agenda als in Flevoland. Niet voor niets riep de stichting Duurzame Samenleving ons uit tot meest duurzame provincie van 2013 en Zeewolde tot meest duurzame gemeente. Dat sterkt ons om te blijven investeren in onze rijkdommen. Wij focussen daarbij op drie kernwaarden: landbouw, energie en natuur.

Zuinig zijn en blijven op onze omgeving

De essentie is dat wij zuinig zijn en blijven op onze omgeving. Net als nu. Wij hebben de meeste biologische landbouw in Nederland, er is hier geen vervuilende industrie en wij hebben waardevolle natuurgebieden. Op weg naar een duurzame toekomst biedt onze provincie volop mogelijkheden om te experimenteren. Wij durven dat ook aan, want wij zijn jong van geest en wij hebben fysieke en mentale ruimte. Ruimte voor een duurzame toekomst. Wij passen nieuwe technieken en producten toe in landbouw en energie. Wij denken na over verrijking van bestaande natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur. Wij staan open voor initiatieven waarin het belang voor samenleving en natuur voorop staat. Onze doe-mentaliteit helpt daarbij enorm. Als wij ergens ‘ja’ tegen zeggen, dan gaan wij direct aan de slag. Zo maken wij onze samenleving en zo maakt de samenleving Flevoland.

Zonatlas Flevoland

Alle Flevolandse daken in de zonatlas

Voor elk dak in Flevoland is de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie berekend. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie te geven van de opbrengsten. Alle Flevolandse daken zijn opgenomen in de zonatlas en hebben een groen (zeer geschikt), geel(geschikt) of rood (minder geschikt) label gekregen.

Interactief

Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak, zonnepanelen het meest geschikt zijn. Inwoners rekenen op de zonatlas met de meest actuele gegevens doordat de variabelen waarmee de terugverdientijd wordt berekend scherp in de gaten wordt houden. De zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien.

Zie: http://www.zonatlas.nl/flevoland/