Floriade 4

De Floriade

In 1960 was in Rotterdam de eerste Floriade. Aan die Floriade heeft de stad de Euromast te danken.

Eerste Paasdagochtend was er een live tv-uitzending (!) waarin het Christelijk Haags Knapenkoor onder leiding van Marius Borstlap vanuit de Floriade Paasliederen zong. Van dat koor was ik (onvrijwillig) lid. We zongen: ‘A Toi la gloire’, maar voor ons knaapjes was er ‘à nous rien’, niets, zelfs geen dropje.

Floriades hebben bij bestuurders een bedenkelijke reputatie verkregen. Weliswaar heeft elke locatie qua stadsuitbreiding, infrastructuur of economische spin off profijt gehad van de wereldtentoonstelling, maar het beeld is dat het binnenhalen van de Floriade eerder een condoleance dan een felicitatie waard is: er moet steeds overheidsgeld bij.

Het is tegen die achtergrond dat ik in 2009 de Flevolandse Gedeputeerde Staten, waarvan ik deel uitmaakte, slechts voorzichtig durfde voor te stellen ons wat te oriënteren op een eventuele Floriade in Flevoland in 2022.

Zoals te voorspellen was, leidde dat niet tot groot enthousiasme, maar mijn collega’s gaven me de ruimte om samen met de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn die oriëntatie ter hand te nemen. Uiteindelijk kwam er een schitterend bidbook dat leidde tot de toekenning door de Nederlandse Tuinbouwraad.

Wat gaat er gebeuren? Er wordt een nieuwe, bijzondere stadswijk gebouwd. Natuurlijk liggen de plannen daarvoor, maar ook voor deze wereldtentoonstelling als geheel bij de gemeenteraad en menige inwoner onder de kritische loep. Overigens even natuurlijk is dat het op gang brengen van zo’n megaproject startperikelen kent.

Voor de organisatie van het evenement is echter inmiddels de Floriade B.V. opgericht, die verschillende initiatieven ontplooit en bijeenkomsten met het bedrijfsleven dat natuurlijk graag ook op de korte termijn wil meeliften’. De lokale bedrijfskringen en VNO-NCW Flevoland nemen hun belangenbehartigende en verbindende taak uiteraard ook in dezen zeer serieus.

De provincie heeft een imposant economisch programma onder de titel “Floriade werkt” opgezet. Het draait om kennisontwikkeling en -deling. Momenteel wordt een spectaculaire ‘nature based’ innovatiewerkplaats gebouwd.

De vraag die ook boven deze zevende Floriade zweeft, is: wordt het wel of niet een financieel debacle? Een begrijpelijke vraag. Maar hij moet wel gelijktijdig met die andere gesteld worden: wat levert het evenement op langere termijn op?

Marius Borstlap is in 2001 overleden, maar ik heb nog een oude opname van zijn koor, getiteld “Tomorrow shall be my dancing day”.

 

Andries Greiner

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief