De nieuwe ketenopstelling:
Minder proeftijd in de verdediging, een aanzegtermijn op het middenveld, een transitievergoeding in de aanval en een rustperiode van 6 maanden.

Als er over opstellingen gesproken wordt, is veelal voetbal het onderwerp. Afgelopen zomer werd de traditionele 4-3-3 opstelling tijdens de WK omgegooid naar een 5-3-2. “Meer zekerheid inbouwen en vertrouwen op je aanvallende kwaliteiten” was de strekking en dit kunnen we tegenwoordig doortrekken naar het arbeidsrecht.

Met ingang van 1 juli 2015 is de (inmiddels bijna) traditionele opstelling voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd namelijk niet meer mogelijk. Voor de 3 x 3 x 3 (3 contracten in de periode van 3 jaar waarbij je 3 maanden er tussen uit laat voor de volgende keten) moet gezocht worden naar een alternatief. Een alternatief waar het aspect “zekerheid” de voornaamste is. Het inbouwen van de zekerheid wordt per 1 juli 2015 (uiteraard) ingegeven door enkele politieke beslissingen, te weten:
a) Als werkgever mag je nog maar 3 opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd binnen de periode van 2 jaar overeenkomen
b) Om te voorkomen dat er sprake is van opeenvolgende contracten moet een werknemer minimaal 6 maanden niet in dienst van werkgever (of via een uitzendbureau bij dezelfde werkgever) zijn geweest
c) Om een proeftermijn in een contract voor bepaalde tijd op te kunnen nemen moet een contract langer dan 6 maanden duren
d) Als een contract voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden is overeengekomen, dient de werknemer uiterlijk 1 maand voorafgaand aan einde contract formeel te vernemen of het contract verlengd gaat worden. Dit is de ‘aanzegtermijn’, niet te verwarren met de bestaande
‘opzegtermijn’. Als dit nagelaten wordt, is de werkgever maximaal een bruto maandsalaris verschuldigd
e) Als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is van werkgever en deze werknemer gaat de organisatie niet op eigen initiatief verlaten, is de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Ook als de werknemer 2 jaar ziek is geweest.

Voorlopig zijn de pijlen gericht op de meest ideale opstelling, waarbij er een afweging gemaakt moet worden waar het belang ligt. Ligt het belang bijvoorbeeld bij het voorkomen van een aanzegtermijn, dan moet het contract korter duren dan 6 maanden. Nadeel hiervan is dat er geen formele proeftijd afgesproken mag worden (hoewel het eerste contract in deze situatie ook als een soort van verlengde proeftermijn gezien kan worden).
Als het belang echter ligt bij het voorkomen van het betalen van een transitievergoeding, zullen de opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd gezamenlijk niet langer mogen duren dan 2 jaar. De voorkeur heeft het daarom zelfs om te stoppen bij bijvoorbeeld 1 jaar en 11 maanden.

Alles overwegend kan er tot de volgende opstelling gekomen worden: 5 x 9 x 9

 • Het eerste contract duurt 5 maanden
  • geen proeftijd mogelijk
  • geen aanzegging nodig
 • Het tweede contract duurt 9 maanden
  • geen proeftijd mogelijk
  • wel aanzegging noodzakelijk
 • Het derde contract duurt ook 9 maanden
  • wel aanzegging noodzakelijk
  • geen transitievergoeding verschuldigd
   (totaal duur van de opeenvolgende contracten duurt 23 maanden)

 

Is de werkgever tevreden en zijn er mogelijkheden voor een langer dienstverband, dan zal er bij het 4e contract sprake zijn van een contract voor onbepaalde tijd (en een transitievergoeding). Om deze werknemer weer voor bepaalde tijd in dienst te kunnen nemen, zal er eerst een contractloze periode van 6 maanden moeten worden ingelast.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs arbeidszaken, 0527-633133.
Zij informeren en adviseren u graag.

U vindt ons in Flevoland in:

Dronten   0321-385252    Dronten@flynth.nl
Emmeloord    0527-633133  Emmeloord@flynth.nl
Urk  0527-681641    Urk@flynth.nl
Almere 036-5344520 Almere@flynth.nl