Vorige maand heb ik in mijn column een oproep aan werkgevers gedaan om de verbinding te zoeken en met elkaar de strijd tegen Den Haag aan te gaan. Uiteraard had ik gehoopt dat u de handschoen op zou pakken en initiatief zou nemen om met de werkgevers in gesprek te gaan om zodoende tot een beter ondernemersklimaat voor Nederland te komen. Misschien heb ik wel te groot gedacht, maar onlangs heeft u weer pijnlijk duidelijk gemaakt dat u er niets van snapt.

U heeft namelijk gemeend om in de huid van de ondernemer te kruipen en met een volkomen onbegrijpelijke reactie over de toepassing van de Wet Werk en Zekerheid te komen. Als u gevraagd wordt wat u als ondernemer zou doen met de door u bedachte regels, geeft u doodleuk aan dat u deze één op één toe zou passen. Tegelijkertijd vertelt u met droge ogen dat werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij u vrij snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zouden krijgen. ‘De nieuwe wet eist een cultuurverandering bij werkgevers,’ heeft u laten weten en uw woordvoerder voegt hier aan toe ‘We zien helaas ook werkgevers die hun verantwoordelijkheid willen ontlopen. We roepen werkgevers op te kiezen voor goed werkgeverschap en kwaliteit van werk.’ Wie bent u om van werkgevers een cultuurverandering te eisen? En wat denkt u daarmee te winnen? In wiens belang praat en handelt u? De vraag die mij nu dan ook het meest intrigeert is “Zou hij dat nou echt menen of loopt hij uit zijn nek te kletsen om maar te voorkomen dat hij zichzelf belachelijk maakt?”.

Ik moet u zeggen dat ik over deze vraag niet lang hoef na te denken, want het antwoord lijkt mij klip en klaar: Nee, natuurlijk zou u dat niet doen. Je gaat als ondernemer toch geen verplichtingen aan als je hier onderuit kunt komen? Of heeft u soms geen idee wat er bij ondernemers leeft, maar denkt u te weten hoe zij denken? En denkt u ook te weten hoe zij met wet- en regelgeving omgaan? Als u zich een beetje had verdiept was u vrij snel tot de conclusie gekomen dat de gemiddelde Nederlander diverse pogingen onderneemt om onder verplichtingen uit te komen. Ons volk gaat namelijk altijd op zoek naar uitzonderingen, voor u bekend als mazen in de wet, waar u vervolgens “’reparatiewetgeving op los laat. U als volksvertegenwoordiger zou dit toch moeten weten ……

En het wonderlijke is, u krijgt nog steun ook. Weliswaar uit verwachte hoek, maar dit terzijde. De vakbond CNV is inmiddels een meldpunt begonnen voor werknemers die te maken krijgen met misstanden als gevolg van de nieuwe flexwet. ‘We vrezen dat voorbeelden als ING, Nationale Nederlanden, de vleessector en de Belastingdienst het topje van de ijsberg zijn. Dit strookt niet met de intentie van de wet en de afspraken die in het sociaal akkoord met de werkgevers zijn gemaakt,’ aldus het CNV. Beste Minister en meneer van de vakbond: Als werkgevers van naam al dergelijke maatregelen nemen, zou het dan kunnen zijn dat er geen draagvlak is? En is de indruk dat alle werkgevers akkoord zijn gegaan wel een juiste indruk? Ga u niet verschuilen achter de handtekening van werkgeversorganisatie, waardoor u van mening mag zijn dat alle werkgevers akkoord zijn gegaan en het daarom een juiste maatregel is.

Hoe langer ik over uw wetgeving nadenk, hoe meer ik mijzelf afvraag “wat is hier nu het belang van?”. Het is vele ondernemers niet duidelijk, sterker nog, het is geheel onduidelijk, maar toch heeft u er tijd en energie in gestoken om dit enerzijds te bedenken en anderzijds ingevoerd te krijgen. Mag ik u vriendelijk vragen om de volgende keer dat u tijd en energie in nieuwe wet- en regelgeving steekt, er gelijk mee te stoppen? Ik moet er niet aan denken om nogmaals geconfronteerd te worden met niet praktische en onuitvoerbare regeltjes. Ga uw tijd liever steken in het verminderen van de beloofde lastenverlichting en regeldruk. Wees een goed politicus en bestuurder en luister naar de getroffen groep. Daar zou u zo maar eens stemmen mee kunnen winnen!! (misschien dat u daar wel gevoelig voor bent).

Beste ondernemers, we blijven strijden!

By Flynth