Tip voor managers in het algemeen en voor ZZP-ers in het bijzonder. Je kunt je geld en je tijd maar 1 keer uitgeven!

Een aantal jaren geleden deed ik een opdracht bij een grote organisatie. Mijn eigen budget was 30.000.000 euro. Tot mijn verbazing bleek men niet in kaart te hebben wat de omvang van de verplichtingen van mijn Businessunit was. Erger nog, men wist het ook niet voor de hele organisatie (Geldstroom 1.000.000.000 euro). Het ging in dit geval over inhuur. Men wist zelfs niet eens hoeveel mensen er waren ingehuurd. Als je het aantal ingehuurde vermenigvuldigd met het uurtarief maal de contractduur, dan is het even schrikken…

Daar moet ik even aan denken toen ik recent een uitnodiging kreeg voor “een kopje koffie”. Op dat moment bedacht ik het volgende: Inclusief reistijd ben ik al gauw 2 ½ uur kwijt voor dat “Kopje koffie”. Als ik uitga van 2 afspraken per week dan zijn het al gauw 250 uren per jaar. Er gaat al gauw 15% van mijn tijd in zitten. Die tijd kun je maar 1 x uitgeven.

Daarom hanteer ik nu de volgende check list:

  • Komt de uitnodiging van een potentiële opdrachtgever?
  • Is het een “veelbelovend” gesprek?
  • Komt de uitnodiging van een gewaardeerd lid van mijn netwerk?
  • Is het win-win / partnership persoon?
  • Past de afspraak bij mijn core business?
  • Is het een “bijpraat”afspraak?
  • Wil iemand graag kennis aftappen?
  • Kan ik de afspraak mogelijk combineren met een andere afspraak in de zelfde plaats?

Als ik verder bedenk dat ik een deel van de 250 uren ook kan gebruiken voor acquisitie (of – mooier nog- kan doorbelasten) dan komt een afspraak (Inclusief reiskosten en de kosten van een lunch) al snel uit op een kleine 100 euro per uur. Dus een afspraak van 2 ½ uur mag je gelijk stellen aan 250 euro.

Ja, dan is het even schrikken…Uitgaande van 100 afspraken per jaar kom je uit op 25.000 Euro! Ik heb er het volgende op gevonden. Ik laat sommige relaties betalen voor een Business & Inspiratielunch.

http://www.aaa-tfm.nl/Aanbeveling_Inspiratie.pdf

Dat legt een drempel in het aantal uitnodigingen, maar zorgt er ook voor, dat ik meer tijd overhoud voor er een acquisitie en – last but not least-  quality time, waardoor het ook van positieve invloed is op de relatie werk / privé.

Wellicht is het een idee om zo ook eens aan te kijken tegen het maken van offertes. Zo zou je bijvoorbeeld een uurloon in rekening kunnen brengen bij de potentiële opdrachtgever voor het maken van de offerte. Uiteraard breng je dit bedrag in mindering op je eerste nota of stort het op de dag van de gunning DIRECT terug!