De econoom John Kenneth Galbraith had een heldere opvatting over economen: “De economie wetenschap is uiterst nuttig als een vorm van werkgelegenheid voor economen.” En toch doen wij er ook aan mee. Want in maart verschenen de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (MRA).  Een lezenswaardige publicatie. Naast alle algemene beschouwingen over de MRA waren we natuurlijk vooral ook nieuwsgierig naar onze deelregio: Almere/Lelystad. En dan heb je weer zo’n boodschap die je op twee manier uit kunt leggen: “Groei deelregio Lelystad-Almere zet komend jaar door” of “Almere en Lelystad blijven achter in Metropoolregio”. Beide zijn denk ik wel een beetje waar. Het is maar hoe je ernaar wilt kijken. Overigens ben ik, zelfs als je die laatste conclusie serieus neemt, dan wel weer blij met het volgende plaatje: Lelystad groeit sneller dan Almere.

Column Jop
Hoe zit het nu echt. Ja, dat weten we dus niet. Dus geeft ieder er zijn eigen uitleg aan. Het goede nieuws is, er zijn in ieder geval 2 politici die het eens zijn, en ze zijn nog van een andere kleur ook. Mijn Almeerse College Mark Pol zei het goed in over Flevoland gesproken, We moeten ons op de MRA als geheel blijven richten en zorgen dat we meeprofiteren van die groei.

Maar, hoe zit het nu: Na een aantal jaren van financiële crisis heeft de economie van Lelystad een gunstige omslag gemaakt. Samen met Almere, waarmee Lelystad 1 deelregio vormt, wordt het komende jaar doorzettende economische groei verwacht, zij het onder het gemiddelde voor de gehele MRA. Even kauwen op die zin. Groei is goed: hoera ! Maar minder dan de rest: schande . (alsof je daar heel veel aan kunt doen trouwens….). Overigens ligt het antwoord voor de hand: samenwerken. En Lelystad en Almere doen dat, of U het gelooft of niet. De acquisiteurs, beleidsmensen en bestuurders Economische Ontwikkeling van Almere en Lelystad zijn onlangs bijvoorbeeld een dag samen op pad geweest. We hebben bedrijventerreinen bezocht, gesprekken gevoerd en samen nagedacht over onze economische speerpunten komen periode. Want we zullen als we veel bedrijvigheid binnen willen halen meer als één partij op moeten kunnen treden. En het goede nieuws is, dat gebeurt al heel behoorlijk, en op basis van onze gezamenlijke dag kunnen we daar een extra slag aan geven. Gezamenlijke speerpunten, informatie uitwisselen, elkaar opzoeken en gezamenlijk werkgelegenheid voor onze steden realiseren. Ik was aangenaam verrast hoed goed en intensief dat op de werkvloer al gebeurt.

 

Maar goed, terug naar de cijfertjes. Een uitdaging voor Lelystad blijft de hoge werkloosheid. Deze daalt wel, maar minder snel dan in sommige andere deelregio’s van de MRA. De Metropoolregio Amsterdam als geheel kan in 2016 een gezonde groei tegemoet zien van 2,6%. Deze geprognosticeerde economische groei komt daarmee uit boven het landelijke gemiddelde (2,1%). De verwachte werkgelegenheidstoename ligt op 1,2% en is daarmee gematigd. De werkloosheid in de MRA als percentage van de beroepsbevolking blijft in 2016 nog onverminderd hoog (7,7%). In Lelystad blijft de daling van de werkloosheid volgens de onderzoekers steken op een gelijk niveau als 2015 (10,1%). Naast het feit dat bedrijven nog wat terughoudend zijn met het aannemen van nieuw personeel (hiervoor moet het herstel van de economie nog langer aanhouden), wordt dit ook veroorzaakt door extra werkzoekenden uit het voorheen niet-actieve deel van de potentiële beroepsbevolking.

De blijvend hoge werkloosheid baart mij behoorlijk zorgen. We voeren actief beleid op werkgelegenheidsontwikkeling,  opleidingsaanbod, ondernemersklimaat en bedrijfsvestigingen. De ingebruikneming van een uitgebreid Lelystad Airport in 2018 als  onderdeel van Schiphol en realisering van de binnenvaarthaven Flevokust zullen zeker een impuls geven aan het aantal beschikbare banen. De besluitvorming daarover heeft in ieder geval al geleid tot toenemende interesse van het bedrijfsleven. Ik verwacht daarom toch dat de komende jaren de werkloosheid in ieder geval in Lelystad snel flink gaat afnemen. De eerste signalen wijzen gelukkig in die richting. Het CBS zag eind 2015 al een daling optreden. En dus wijs ik u ook maar weer eens op ons werkbedrijf: de mogelijkheid om Lelystadse werkzoekenden aan een baan te helpen. Dat is maatwerk, maar de inmiddels meer dan 64 partners van ons werkbedrijf kunnen u met hun en onze successen overtuigen.

Goed. Tot zover de analyses. Maar weer gewoon aan het werk, om zoveel mogelijk bedrijven binnen te halen. En weliswaar geen econoom, één ding weet ik zeker: het is drukker met bedrijven en mensen die een interessant idee willen bespreken en zich willen vestigen. dat levert dan weer meteen een ander probleem op, het onderscheid maken waar je wel en waar niet met zijn allen achteraan moet lopen en vooral het inschatten van de financiële kansrijkheid van de propositie. Maar daar zijn we voor. Daar heb ik toch meer mee dan met economisch politieke discussies; het beste bewijs van economische vooruitgang vindt je op het bedrijventerrein zal ik maar zeggen.