Lelystad – Afgelopen week hebben we de begroting gepresenteerd. Dat is toch altijd een bijzonder moment. Na weken, en wel langer ook, van intensief overleg, daar is-ie dan. Ik vertelde dat enthousiast aan een vriend die in het verkoopvak zit. Met het hele verhaal over de wijze van aanbieden, dat koffertje met de memorystick voor de ingewijden . “Ja”, was zijn ietwat droge commentaar, “hoe minder je te bieden hebt, hoe mooier je de verpakking maakt….” Daar sta je dan met je goede gedrag.

En toch, is dat nou zo ? Want in de begroting zit weliswaar weer een beetje lucht, maar echt leuke dingen kunnen we er nog niet van doen. We zijn er in geslaagd om een sluitende begroting op te stellen en het in september in de begrotingsmonitor geprognosticeerde tekort van € 1,3 miljoen aan te zuiveren, zonder dat daar opnieuw al te grote ingrepen voor nodig zijn. Maar de voortdurende onzekerheden aan de inkomstenkant en de inmiddels zichtbare effecten van bezuiniging op bezuiniging, stemmen mij nog altijd niet optimistisch. De afgelopen jaren is de programmabegroting sterk in beweging geweest en zijn er steeds ingrijpender keuzes gemaakt om de begroting sluitend te houden. Rijkskortingen op het gemeentefonds, vermindering van inkomsten uit bouwleges, hogere lasten op het gebied van de uitkeringen, bijzondere bijstand en dergelijke hebben ertoe geleid dat de structurele ombuigingen bij elkaar opgeteld bij het vaststellen van deze begroting inmiddels zullen zijn opgelopen tot 50 miljoen euro. Daarmee is Lelystad, financieel gezien, volledig tot op het bot gegaan.

En dat probeer ik dus te verkopen… Want ik denk dat het belangrijk is dat we al overheid transparant zijn wat we met uw geld doen. En dat we ook proberen te verkopen wat we er ook af en toe niet mee doen. Alhoewel, verkopen: de beste manier is uiteraard om zelf te ervaren wat voor dilemma’s wij ook tegenkomen. Op 27 oktober, 3 november en 10 november staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad. In aanloop naar de raadsbehandeling vindt er op 14 oktober in de raadzaal van Lelystad een bijeenkomst “Burgers begroten mee”. Dit is een debat over de begroting door inwoners van Lelystad die hebben deelgenomen aan de eerder dit jaar en vorig jaar gehouden basiscursus gemeentebegroting.

Dus de begroting verkopen, dat is ingewikkeld. Wat al veel makkelijker zou moeten zijn, is grond verkopen, grond voor huizen of voor bedrijfsvestigingen. Dat mocht ik afgelopen week doen op de expo real in München. Op die beurs liet Lelystad samen met andere steden uit de metropoolregio Amsterdam gemiddelde van Utrecht, Den Haag en Rotterdam zien wat het in huis heeft. Veel vragen over de uitbreiding van het vliegveld en de mogelijkheden die dat gaat bieden voor investeerders. Zo werd er gesproken met verschillende hotelketens en afspraken voor vervolgbezoeken aan Lelystad gemaakt. Ook werd er gesproken over het realiseren van middel-dure huurwoningen. Ook hier werden concrete afspraken gemaakt voor vervolgbezoeken aan Lelystad.

foto: Karel Staa
foto: Karel Staa

Op de beurs was niet alleen goed te merken dat de economie en het investeringsklimaat aantrekt, maar ook dat Lelystad daarvoor door de luchthavenontwikkeling goed in de belangstelling bij beleggers en investeerders staat. Dat is nog eens verkopen.

Komend weekend gaan we daar vrolijk mee door. Dan staan we op de beurs Eigen Huis op 9, 10 en 11 oktober in Jaarbeurs Utrecht. De gemeentelijke Kavelwinkel brengt daar de stad en haar woonomgeving onder de aandacht en in het bijzonder de mogelijkheden om op een van de bouwkavels het gewenste droomhuis te realiseren. Voor potentiële kavelkopers of mensen die bij de Kavelwinkel hun interesse daarvoor hebben laten blijken, liggen de gratis entreekaarten klaar bij de Kavelwinkel.

 

We gaan zelfs werken met een echte “beursaanbieding”: bij aankoop van een kavel binnen een halfjaar verrekent de gemeente de legeskosten van de benodigde bouwvergunning. Al gauw een bedrag van enkele duizenden euro’s. Die beursaanbieding geldt overigens voor iedere bezoeker. De openingstijden van de beurs zijn van 10.00 tot 17.00 uur. U vindt de stand van Kavelwinkel Lelystad in het Kavelpaviljoen, standnummer E15. En als kers op de pudding: Ik mag tijdens twee spreekbeurten op de beurs de groei van de stad in historisch perspectief plaatsen en beschrijven wat onze ontwikkelingspotentie is. Uiteraard ga ik in op de diversiteit aan woonproducten en de verrassend, natuurlijk en avontuurlijke woonomgeving waarmee de stad bestaande inwoners weet vast te houden en nieuwe inwoners hoopt te trekken. De presentaties zijn op zaterdag 10 oktober om 12.00 uur en op zondag 11 oktober om 12.30 uur.

Maar ja, het blijft verkopen. …… Misschien moeten we het eens over een andere boeg gooien. Niet alleen bij de begroting proberen u te betrekken bij onze afwegingen, maar een volgende keer niet de wethouder op de zeepkist maar de bewoner. Wat beweegt u? Wat, want daar ga ik maar van uit, trekt u aan in Lelystad? En waarom moet iedereen er komen wonen en werken? Kortom, laten we de stad gezamenlijk verkopen. Want u weet met zijn allen eigenlijk beter wat u te verkopen heeft dan dat ik dat weet…..Verkoopt u mee ?