Een nieuw digitaal ‘zakenblad’ voor Flevoland: Gedeputeerde Jan-Nico Appelman

 

Hier is het dan, FlevoZine; een nieuwe business-to-business site voor Flevoland. Enige tijd geleden werd mij de vraag gesteld of ik bereid zou zijn een artikel te schrijven voor de eerste editie. Voor ik daar een definitief antwoord op had, wilde ik eerst met de initiatiefnemers spreken; immers een nieuw nieuwsmedium in het al druk bezette medialandschap; is dat wel een goed idee?

 

Voor ik de initiatiefnemers sprak, had ik eigenlijk het antwoord op die vraag al geformuleerd: Ja het is een goed idee! Er gebeurt namelijk zoveel op zakelijk gebied in Flevoland; alleen al vanuit dat perspectief is het mogelijk om een blad regelmatig te vullen met nieuwswaardig materiaal dat zich richt op een specifieke doelgroep. Want Flevoland heeft een groeiende economie, met veel ontwikkelingen. Direct kwamen er allerlei ideeën en uiteenlopende items in mij op.

 

De uitvoering van onze Economische agenda, waarover we onlangs de voortgang bespraken in Provinciale Staten. De in 2022 te houden Floriade in Almere, waarvoor wij onlangs diverse overeenkomsten hebben ondertekend en daarmee de eerste concrete stappen hebben gezet in het programma ‘Floriade Werkt!’

 

De TMI-regelingen (Technologische MKB Innovatieregeling), dat MKB-bedrijven helpt te innoveren en te groeien, is ook in de nieuwe vorm met een lening-deel, een groot succes waar veel bedrijven een beroep op doen. En goed voorbeeld doet goed volgen, want inmiddels zijn er twee provincies die onze TMI-aanpak willen overnemen.

 

Dan is er ook veel te melden over ‘onze’ Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL)L, die met diverse uiteenlopende zaken bezig is om bedrijven te ondersteunen een goede plek te vinden in Flevoland of op andere manieren te ondersteunen.

 

En er is zoveel meer nog. Denk aan een aantal prachtige voor onze economie kenmerkende instituten. Zoals Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, beiden in de Noordoostpolder, die naast hun eigen ‘kerntaken’, actief betrokken zijn in allerlei economische ontwikkelingen, zoals kennis- en productontwikkeling.

Dan hebben we nog de vele ontwikkelingen die onze bereikbaarheid verder vergroten. Naast het grootste infrastructurele project in Nederland, dat nu bij Almere wordt uitgevoerd, hebben we ook het luchthavenbesluit. Inmiddels heeft de Milieu Effect Rapportage een goed resultaat opgeleverd en kan het besluit, naar mening van ons college, niet snel genoeg genomen worden. Maar we werken ook aan stevige plannen om de bereikbaarheid over water te vergroten. Allereerst het project Flevokust, waar wij een grootschalige voorziening gaan realiseren om de logistieke kosten te verlagen voor onze ondernemers. Daarnaast heeft ons college het verzoek gekregen om de ontwikkeling van de Maritieme servicehaven bij Urk nader uit te werken en vorm te geven. Een haven waarbij het initiatief vanuit het bedrijfsleven is gekomen en waar de overheid gevraagd wordt dit proces te faciliteren.

 

Dan ben ik nog helemaal niet ingegaan op de diverse economische projecten die met Zuiderzeelijngelden gefinancierd worden. Of de ontwikkelingen binnen het zogenaamde Composietencluster, waar stichting CompoWorld –namens de provincie- jaarlijks vouchers uitreikt om ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden van composieten te ondersteunen. En tijdens het jaarlijkse congres van Compoworld in Marknesse, ondertekende op 19 november de Provincie, de gemeente Almere en nog zes andere partijen een intentieverklaring over composieten in de bouw.
Ook heb ik nog niet gesproken over het programma ‘Herstructurering van Bedrijventerreinen’. Het thema arbeidsmarkt vraagt de nodige aandacht van zowel provincie als gemeente. Dan hebben we ook de internationale handelsmissie naar Zhejiang in China gehad en het vervolg daarop. De evaluatie van de missie heeft net plaatsvonden en voor de deelnemende bedrijven is het een groot succes gebleken.

En natuurlijk ook het ‘Nieuwe programma Kansen voor West’, dat komend voorjaar echt van start gaat.

 

Realiserend dat ik met deze opsomming niet volledig ben, kan ik al vanuit de provinciale overheid voldoende ontwikkelingen opsommen en uitwerken om in een nieuw digitaal zakenblad voor Flevoland te kunnen vermelden.

 

Veel belangrijker is het natuurlijk dat de bedrijven die onze Flevolandse economie echt maken elkaar kunnen informeren en laten zien wat zij allemaal doen. Want als wij ergens trots op kunnen zijn in Flevoland, dan is het de ontwikkelingen van onze economie, die sinds het ontstaan van de provincie Flevoland, altijd positief is geweest.

 

Dit is een greep uit de hoeveelheid van opgaven waar wij ons voor gesteld zien. De provincie Flevoland zal daarom regelmatig een bijdrage leveren aan deze nieuwe business-to-business site, die wat mij betreft in een behoefte gaat voorzien.

 

Jan Nico Appelman

Gedeputeerde Economische Zaken