Natuurlijk veel te laat (alhoewel, wie weet nu nog wat die drie koningen ermee te maken hebben) maar welgemeend: een goed 2016 ! Laten we er met zijn allen een goed, mooi maar vooral voortvarend 2016 van maken. Het is immers aan ons om de belofte(n) van 2015 waar te maken. Want dat is wat we moeten doen: kijken naar de kansen en die pakken. Traditioneel doen “we”(althans bestuurlijk Nederland in de vooronderstelling dat niet-bestuurlijk Nederland daar op zit te wachten) met nieuwjaar speeches. Zo ook in Flevoland. En zoals met elk belangwekkend feit kent een dergelijk verschijnsel dan ook weer deskundige commentatoren die die speeches analyseren. Zo zag ik bij omroep Flevoland dat oud-gedeputeerde mevr. Bouwmeester op zoek was naar meer inhoud in die speeches. Gelukkig schreef/sprak ze dat voordat onze burgemeester Margreet Horselenberg haar nieuwjaarstoespraak heeft gehouden. Daar zat we degelijk veel inhoud in. Met als centrale boodschap: rijksoverheid heb nu eens oog voor de eerste overheid: de gemeente. Want we kunnen veel en we doen veel, maar daarin zou de rijksoverheid wel eens meer partner dan tegenmacht mogen zijn.

Natuurlijk stond onze burgemeester ook stil bij alles dat we al wel bereikt hebben. Dat mocht ik zelf ook doen tijdens een ook nu weer uitermate geslaagde editie van het traditionele BKL-gala. Ik deed dat bij wijze van “proef” overigens deze keer niet live vanaf het podium maar vanaf een vooraf opgenomen filmpje. Een boeiende ervaring. Volgens sommige luisteraars/kijkers was ik nog nooit zo dynamisch in beeld geweest….

Want dynamiek was er, zowel qua gronduitgifte voor woningbouw (ongeveer 100) als uitgifte bedrijventerreinen (bijna 3 ha.) lijkt eindelijk de beweging er weer in te komen. Dat is een goed begin…… maar nog lang niet  de helft van het werk. Al was er zo meteen in het begin van dit jaar wel weer meteen goed nieuws. Want daar zijn al die recepties ook goed voor, het is net-werken, maar je haalt er ook veel nieuws op.  Zo stond Schiphol CEO Jos Nijhuis tijdens zijn nieuwjaarsreceptie stil bij de groei van schiphol. Die ligt op het hoogste groeiscenario, terwijl voor de prognose van de noodzaak voor Lelystad van een middenscenario is uitgegaan. Vandaar dat de druk om onze luchthaven uiterlijk 1 april 2018 open te kunnen doen onverminderd hoog blijft. Dat betekent ook dat we in hoog tempo door moeten blijven gaan met het creëren van de randvoorwaarden zodat ook daadwerkelijk die werkgelegenheid waar het ons om gaat gerealiseerd kan worden. En ook daarvoor hebben we een belangrijke stap gezet. Schiphol Real Estate en gebiedsontwikkelaar OMALA hebben een intentieovereenkomst getekend voor een beoogde samenwerking bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein naast Lelystad Airport. Samen zien we het belang van het bedrijventerrein Airport Garden City, dat direct grenst aan de luchthaven. Airport Garden City vormt onderdeel van het toekomstige bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark, dat het gebied tussen de Luchthaven en de Rijksweg A6 omvat. Schiphol Real Estate zal zich in de beoogde samenwerking vooral concentreren op planologie, marketing en acquisitie. Zo zal Schiphol Real Estate onder meer haar netwerk actief inzetten. Daarnaast is de intentie dat Schiphol Real Estate gaat participeren in de deelplanontwikkeling direct tegenover de toekomstige terminal.

Dat is voor de fijnproevers meer dan alleen maar een mededeling. Want er waren wel momenten dat samenwerking en vooral participatie van Schiphol in (delen van) OMALA – vanuit het ontstaan van OMALA – absoluut niet logisch gevonden werd.

Ik vind het een mooi voorbeeld van wat ons te wachten staat. Er staat een pot met goud aan het eind van de regenboog was mijn slotzin bij het BKL-gala. Maar die pot kunnen we alleen vinden als we de samenwerking zoeken. Want die regenboog—die bestaat uit heel veel kleuren.

Vandaar mijn motto voor 2016. Kleur geven. En dus ook kleur bekennen. Laat ik maar eens een paar onderwerpen noemen:

  • Samen met ondernemers en ons werkbedrijf zorgen dat Lelystedelingen, ook met een beperking, aan het werk komen
  • Samen met Lelystad City Marketing Lelystad, Lelystad Airport, de partners bij de Flevokust en het zittend bedrijfsleven zorgen dat we nieuwe vestigers verleiden om naar Lelystad te komen en hen een warm welkom bezorgen
  • Samen met Staatsbosbeheer, de Lelystadse havens, Bataviastad en onze toeristische attracties zorgen dat we gebruik maken van onze unieke (omgevings)kwaliteiten
  • Samen met onze inwoners zorgen dat we de stad glans en kleur geven

Wel een erg optimistisch en mooi theoretisch rijtje hé…… Ja dat is zo. Mag het voor één keer, zo aan het begin van het jaar. Cynisch kunnen we altijd nog doen……