Midden vorige eeuw kreeg het didactisch bureau van de Stichting IVIO een opdracht van de Vereniging van Handelaren in Lompen en Oude Metalen. Er moest een cursus komen die beginnende medewerkers de basiskennis gaf die nodig is om succesvol te functioneren. De cursus kreeg als naam: “Oud maakt nieuw”.

De circulaire economie gaat kennelijk niet uit van een echt nieuwe gedachte. Maar dat weten we eigenlijk wel. De meesten van ons hebben in hun jeugd geleerd zuinig te zijn, dat weggooien “zonde” is (want je weet maar nooit) en verspilling een gruwel.

Maar in de 21e eeuw gaat niet langer alleen om deugdzaamheid of om nog een restwinstje te behalen. Het gaat om het bouwen van ketens waarvan de schakels elkaar voeden en met elkaar een cirkel sluiten. Dat leidt tot besparingen en innovaties. En tot inspiratie!

Drie mooie voorbeelden:

ACRRES (Application Centre for Renewable Resources, onderdeel WUR) in Lelystad experimenteert o.a. met de bedrijven Marfo en McCain met smart grid: via ICT wordt gezocht naar de balans tussen vraag en aanbod van (duurzame) energie binnen de drie bedrijven.

En Roof2Road in Almere verwerkt bitumen daken tot grondstof voor asfalt, terwijl het zogenaamde CowToilet, een uitvinding van agrarisch innovatiebedrijf Hanskamp in Doetinchem, urine en uitwerpselen van koeien gescheiden weet op te vangen en zo zorgt voor minder ammoniak en minder milieubelasting.

Hans de Boer heeft ervoor gepleit dat bedrijven veelbelovende businessconcepten met geld van de overheid versneld kunnen uitvoeren en onrendabele toppen opvangen. Dan zouden er waarschijnlijk nog veel meer en eerder zulke successen geboekt kunnen worden.

Het begrip duurzaamheid is inmiddels wat sleets geworden (in 2013 schreef ik in Middelpunt over “De dreun van duurzaamheid”), maar studenten vinden het onverminderd belangrijk; zij zien het inderdaad als een impuls voor innovatie, maar ook als een trigger voor ondernemerschap, lees ik in De Wereld van de Ondernemer. Met andere woorden: ze claimen in de circulaire economie (terecht!) een goed verdienmodel.

Het onderwijs raakt ervan doordrongen dat de leerlingen/studenten circulair-economisch moeten leren denken. Het ROC Flevoland start een zogenaamd practoraat Circulaire Regionale Economie. Het leidt o.a. tot een lokale agenda met de overheid, het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen. Het eerste project wordt een foodtruck, die onderhouden wordt door studenten en die verschillende locaties verbindt waar studenten met producten van Lelystadse boeren een smakelijke, gezonde maaltijd kunnen bereiden.

Het gaat niet meer om “Oud maakt nieuw”, maar om “Opnemen en weergeven”.

Zo heette de taalmodule die bij de cursus hoorde.