Fietspad

Rijwielpad – Oorlogspad

Toen ik provinciebestuurder was, heb ik geijverd voor de aanleg van recreatieve fietspaden. Er werd en wordt veel gefietst in Nederland en dat dient de overheid om allerlei redenen te faciliteren.

Af en toe begeef ik me ook op die mooie fietspaden. Het valt me op dat er een indeling van typen fietsers valt te maken.

Allereerst zijn er de gewone fietsers die in de buurt wonen en van a naar b reizen. Hun fietsen hebben geen hulpmiddelen. Ze zijn eigenlijk de primair rechthebbenden; er is immers sprake van functioneel gebruik.

Dan zijn er de senioren. Zij rijden op een e bike. Veelal gaat het om echtparen. Man en vrouw rijden naast elkaar, want dat vinden ze gezellig. De gewone fietsers verdragen de e bikers wel. Alleen kijken ze soms met een blik van misprijzende afgunst naar hen.

Heel anders is het met de racefietsers. Zij beschouwen Nederlands routestructuur als hun eigen circuit. Eigenlijk dulden ze geen andere gebruikers, zeker geen keuvelende echtparen die niet eens op echte fietsen rijden. Meestal gaat het goed: een belletje en de voorliggers schieten opzij. Maar o wee, als het niet snel genoeg gaat en de racefietser moet inhouden. Dan valt er nog al eens een scheldwoord of verwensing.

Maar dat is niets vergeleken met de verschijning van de scooter op het fietspad. Dreigend, massief, snel en dikwijls te breed om met de eigen weghelft te kunnen volstaan. En dat is niet eens een fiets!

Kortom: de spanningen op het fietspad lopen op.

Een ondernemer wees me erop dat er een nieuwe categorie gebruikers is: schoolgaande kinderen die een e bike krijgen, omdat hun school een aantal kilometers verder is en ze de romantiek van moeizame fietstochten met een hoog doel niet begrijpen. Ook zij bewegen zich met hoge snelheid door het verkeer. De ANWB heeft al een selectie van 20 hippe e bikes voor jongeren samengesteld.

Dan is de indeling compleet: alle generaties zijn vertegenwoordigd en de koopkracht van de verschillende typen fietsers (of hun ouders) wordt inzichtelijk.

Maar hoeveel rek zit er in de verdraagzaamheid tussen al die zo verschillende fietspadgebruikers? Of is die samenleving in het klein een voorbeeld voor de grote samenleving?

Gerelateerd nieuws

FlevoZine | Contact

Stichting Flevo Zakenfestival
Postbus 1447
1300 BK Almere
email: via contactformulier
0320 - 840 310

FlevoZine | Categorie
FlevoZine | archief