De titel van deze column is een bekend gezegde. Je kunt er beter voor zorgen dat iets niet gebeurt, dan dat achteraf de schade moet worden hersteld. De meeste ondernemers werken dagelijks volgens dit principe, toch? Aan tafel bij FKJ Notaris horen we vaak dat het antwoord hierop “Ja, tenzij” is. De meeste ondernemers werken hard om hun schaapjes op het droge te krijgen. Wat daarna gebeurt, tja dat is voor nu nog niet van belang. De ‘Wet Langdurige Zorg’ daar hebben de meesten vaag iets van gehoord via allerhande (sociale) media. Maar dat is toch een ‘ver-van-mijn- bed-show’?
Dat lijkt op dit moment wel zo, maar toch is het van belang om er nu vast over na te denken. Kortgezegd komt het er namelijk op neer dat in deze wet is bepaald dat de eigen bijdrage voor zorg wordt vastgesteld aan de hand van het belastbare inkomen voor de inkomstenbelasting vermeerderd met 8% van het box 3-vermogen. Voor een (gewezen) ondernemer kan deze bijdrage een behoorlijk hoog bedrag worden.

Goed nieuws!
De hoogte van de eigen bijdrage kan vooraf beperkt worden. Dit kan door uw vermogen te verminderen. Dit kan op drie manieren: schenken, schenken op papier en door met uw partner een aanpassing te doen in uw langstlevende testament.

Schenken
U kunt uw vermogen schenken aan uw kinderen. Voor de schenkbelasting geldt in 2016 een vrijstelling van 5.304 euro per kind. Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning dan geldt er onder voorwaarden een verhoogde vrijstelling van 53.016 euro per kind. De wetgever is voornemens deze vrijstelling in 2017 te verhogen naar 100.000 euro. Deze vrijstelling is wel gebonden aan voorwaarden. Wellicht herkent u deze vrijstelling van een aantal jaar geleden. Gaat definitief schenken u te ver? U kunt een schenking ook herroepelijk maken. Dit biedt flexibiliteit.

Schenken op papier
Als u uw vermogen nog niet kunt missen, bijvoorbeeld omdat het gevormd wordt door de overwaarde van uw woning, kan er gebruik worden gemaakt van een schenking op papier. Deze schenking wordt in een notariële akte vastgelegd. De schenker leent als het ware het geld terug van de ontvanger. Het jaarlijks verplichte rentepercentage van 6% dient jaarlijks door de schenker daadwerkelijk betaald te worden aan het kind. Deze schenking wordt opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende.

Testament
Tot slot is het mogelijk om met een kleine aanpassing in de testamenten van u en uw partner ervoor te zorgen dat het zogenaamde kindsdeel, ontstaan als gevolg van het overlijden van de eerste ouder, (ook) opeisbaar wordt op het moment dat de langstlevende partner in een verzorgingstehuis wordt opgenomen. Door deze opeisbaarheid worden de kindsdelen niet bij het vermogen opgeteld bij de bepaling van de eigen bijdrage van de langstlevende ouder.
De leus: ‘voorkomen is beter dan genezen’ is dus zeker van toepassing op de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg. Ik begrijp goed dat het u allemaal duizelt na deze column. Voor een adviesgesprek met betrekking tot uw vermogen nodig ik u graag uit bij FKJ Notaris (www.denieuwenotaris.nl).

Foto Ingeborg

Column geschreven door mr. Ingeborg van de Stouwe, als kandidaat-notaris verbonden aan FKJ Notaris