Dronten

Belangenbehartiging door de OVDD

Als ondernemersvereniging komt de OVDD zo goed mogelijk op voor de belangen van haar leden. Zij zijn hiervoor regelmatig in gesprek met diverse partijen. Ook zijn (bestuurs)leden van de vereniging vertegenwoordigd in diverse besturen en overlegorganen. Hierbij staan steeds de belangen voor ondernemend Dronten voorop.

Taken: behartigen van belangen bij:
– Sociaal Economische Agenda (SEA)
– VNO/NCW Midden

En verder schuiven zij aan bij:
– Branche Advies Commissie (BAC)
– Winkeliersvereniging Suydersee (WVS)
– Vereniging Flevoboulevard
– Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF)
– Fairtrade Gemeente Dronten
– Bestuurlijk overleg met de Wethouder Economische Zaken van de gemeente Dronten
– Professioneel overleg met andere bedrijfskringen (POF)

Website: http://www.ovdd.nl/belangenbehartiging/