Lelystad

BEDRIJFSKRING LELYSTAD (BKL)

De BKL is een zakelijk netwerk in Lelystad, voor zowel gevestigde bedrijven als bedrijven die van plan zijn zich in Lelystad te vestigen. De BKL is een organisatie die een faciliterende rol heeft voor haar leden. Bedrijven die niet zijn aangesloten, profiteren hier niet van. De BKL kent drie hoofddoelstellingen, de 3 V’s:

  1. Vertegenwoordigen (belangenbehartiging)
  2. Verbinden (netwerken en stimuleren locale business)
  3. Versterken (verstrekken van informatie en kennisdelen)

Op basis van deze doelstellingen en de basis waarop de BKL drijft, hebben we kernwaarden gedefinieerd:

  1. Elkaar helpen en het elkaar gunnen
  2. Samen sta je sterk
  3. Geven en nemen

Deze kernwaarden gelden als leidraad voor de activiteiten van de BKL, en zeker ook als leidraad in de omgang tussen leden. De BKL bestaat namelijk door de leden. Belangrijk hierbij is het woordje “door”. BKL verwacht van haar leden een actieve participatie en niet alleen consumptieve opstelling.

Website: bedrijfskring.nl