NOP/Urk

Bedrijven Actief Noordoostpolder

Bedrijven Actief Noordoostpolder is een vereniging voor ondernemers die wordt bestuurd door ondernemers. Ondernemers die denken zoals u! Uw belang staat centraal in onze organisatie.

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder.

De zorg voor voldoende economische kracht en economische groei beschouwen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en bedrijfsleven. Wij zijn daarom continu in gesprek met gemeente, provincie en andere instanties. Wij houden de voor ondernemers relevante ontwikkelingen in het oog en maken gebruik van inspraak- en inspreekprocedures. Wij participeren in besturen van organisaties die het belang van ondernemers vertegenwoordigen (zoals VNO-NCW MKB en KvK).

Verbetering van de infrastructuur, het centrum, leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, acquisitiebeleid en inkoopbeleid gemeente, maar ook onderwijs & scholing zijn slechts een paar van de speerpunten waar wij ons actief mee bezig houden. In ons gezamenlijk belang!

Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is een groot draagvlak vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk. Wordt daarom lid van Bedrijven Actief Noordoostpolder!

 

Bedrijvenkring Urk

Momenteel telt de vereniging ruim 220 bedrijven, die in de BKU een perfecte vertegenwoordiging namens het Urker bedrijfsleven zien. De BKU is er voor alle bedrijven op Urk, of bedrijven die nauwe banden onderhouden met het Urker bedrijfsleven. Op deze site vind u een overzicht van het werk dat de BKU doet, zoals: belangenbehartiging richting overheid, netheid van de bedrijventerreinen, economische versterking bevorderen, netwerken, collectieve inkoop en kennisdeling. Heeft u vragen, neem gerust contact op met ons secretariaat: info@bedrijvenkringurk.nl.

http://www.bedrijvenkringurk.nl/