Almere

Organisaties als de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), World Trade Center Almere Area (WTC AA), Economic Development Board Almere (EDBA), Kamer van Koophandel, Almere City Marketing (ACM) en Horizon Flevoland, vormen het lokale netwerk van bedrijven en organisaties in Almere. Zij zijn allemaal op hun eigen terrein belangrijk voor gevestigde en nieuwe bedrijven:

Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)

De VBA is een zakelijk netwerk in Almere, voor zowel gevestigde bedrijven als bedrijven die van plan zijn zich in Almere te vestigen. Het is een vereniging van ondernemers die de belangen van haar leden behartigt. Het is een platform om kennis en kennissen op te doen. De VBA brengt onder meer samen met ACM vier keer per jaar het Zakenmagazine Almere uit. Ze organiseert de Almere Business Contact Dagen, het Miljoenennota-ontbijt, Zakenuurtjes en de Nieuwjaarsreceptie (in samenwerking met de gemeente Almere).

Website: www.vba-almere.nl

Economic Development Board Almere (EDBA)

De Economic Development Board Almere (EDBA) stelt investeringsprogramma’s op voor de economische ontwikkeling van Almere. Dit plan heet het economisch offensief en moet leiden tot 100.000 extra banen in 2030. De EDBA jaagt aan, koppelt mensen en kennis aan elkaar, initieert, wijst de weg, organiseert, bundelt, co-financiert, beoordeelt, makelt en schakelt. Vele rollen met een groot speelveld. Ruim 100 bedrijven en organisaties zijn bij ons aangehaakt en geven hun tijd en energie voor plannen voor de stad.

Zie ook: www.economischoffensiefalmere.nl/edba

World Trade Centre Almere Area (WTCAA)

WTCAA is een dienstverlener voor internationaal zakendoen in Almere die zowel starters als gevestigde ondernemers met internationale ambities verder helpt. WTCAA is aangesloten bij en gecertificeerd door het wereldwijde WTC netwerk ( meer dan 300 WTC vestigingen in ruim 100 landen en 750.000 aangesloten bedrijven) en onder meer bekend door de International Business Club (IBC).De IBC van het WTCAA biedt ondernemers:

Website: www.wtcaa.nl

Ondernemersvereniging Almere Gooise Kant

Ondernemersvereniging GooiseKant is de collectieve belangenvereniging van de ondernemers die op de bedrijventerreinen GooiseKant, Gooise Poort, Hoge Poort en de Uitgeverij zijn gevestigd.
De onderwerpen waar de vereniging zich onder andere mee bezig houdt zijn: parkeren, bereikbaarheid, veiligheid, economische ontwikkeling op de terreinen, het versterken van het lokale ondernemersklimaat en de bewegwijzering. Naast het optimaliseren van het ondernemersnetwerk is de vereniging de gesprekspartner voor de overheid en andere organisaties.

Om de onderlinge betrokkenheid tussen de Almeerse bedrijven op de terreinen te vergroten worden er jaarlijks ongeveer 8 tot 10 “op-weg-naar-huis” burenborrels georganiseerd, is er 1 keer per kwartaal een bedrijfsbezoek en participeert de vereniging actief in allerlei feestelijke bijeenkomsten.

Website: http://www.ondernemersvereniging-gooisekant.nl/

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (KvK)

De Kamer van Koophandel wil ondernemers verder laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin u informatie over alle ondernemingen in Nederland vindt. Maar ook door het aanbieden van seminars, online informatie en adviesgesprekken. De Kamer van koophandel is gevestigd op het Ondernemersplein in de B-passage van het stadhuis van Almere. Zie ook: Kamer van Koophandel

Almere City Marketing (ACM)

Almere City Marketing heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten. Als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doen we altijd samen – met gemeente, ondernemers, instellingen en bewoners. Wat we doen moet bijdragen aan de doorontwikkeling van Almere. Almere City Marketing richt zich op vier kerntaken:

Branding

Merk Almere, Publiciteit en Promotie

Evenementen

Grootstedelijke evenementen – Aanmelding Evenementen: klik hier

VVV

VVV Almere en Toeristische Marketing

Website: www.almere-citymarketing.nl

Ondernemersplein Almere

Het Ondernemersplein is gevestigd op de begane grond van het stadhuis van de gemeente Almere. Hier werken de Kamer van Koophandel, het Zelfstandigen Loket Flevoland,Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering, de EDBA,  Stageservicepunt Almere, Werkgeversserviceteam, de partner Qredits Microfinanciering Nederland (niet aanwezig op OP) en de gemeente Almere samen om de dienstverlening aan ondernemers zo goed mogelijk te combineren. Via deze website zijn alle partners te vinden, links in het menu, en er kunnen afspraken worden gemaakt voor het gratis spreekuur van de notaris, advocaat, accountant of deskundigen op gebied van debiteurenbeheer.

Het Ondernemersplein is bestemd voor informatieverstrekking aan startende en bestaande ondernemers. Zij kunnen hier hun formele registratie regelen, informatie en deskundig advies inwinnen, vragen stellen met betrekking tot vestigen en uitbreiden van hun bedrijf en nog meer zaken die voor ondernemers van belang zijn. U vindt op het Ondernemersplein:

 • Gemeente Almere
  • Economische Zaken Vestigen (EZ Vestigen)
  • Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)
  • Kavelwinkel
 • Economic Development Board Almere
 • Kamer van Koophandel
 • Qredits Microfinanciering Nederland (partner)
 • Zelfstandigenloket Flevoland
 • MKB Doorstartfonds
 • Kenniscentrum bedrijfsfinanciering
 • Stageservicepunt Almere
 • Werkgeversserviceteam

Website: www.ondernemersplein.almere.nl

Horizon Flevoland

Horizon Flevoland werkt aan uiteenlopende projecten met als doel:

 • themasessies met deskundigen
 • specifieke bedrijfspresentaties en bedrijfsbezoeken
 • kansen om uw internationale netwerk te vergroten door netwerkbijeenkomsten en gebruik van het WTC netwerk
 • het beleid van overheden is het vertrekpunt, maar er wordt ook proactief gekeken naar kansen voor economische groei van Flevoland. Horizon Flevoland slaat een brug tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Ondernemers die al gevestigd zijn in Flevoland of dit overwegen en op zoek zijn naar kennis en praktische ondersteuning kunnen terecht bij Horizon Flevoland.
 • stadspromotie door het genereren van (vrije) publiciteit over Almere, uitvoering van de VVV functie en de regie over grootstedelijke evenementen.
 • beheer en versterking van het merk en stadslogo van Almere in eigen uitingen en die van de gemeente en marktpartijen.
 • het stimuleren en initiëren van samenwerking met en tussen partijen in de stad om de marketing van Almere te versterken. Zo organiseert ACM twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst waarbij alle partners en stakeholders van ACM te gast zijn.
 • het bevorderen van investeringen en werkgelegenheid in Flevoland
 • het stimuleren van economische samenwerking

Website: https://www.horizonflevoland.nl