Zeewolde

Bedrijfskring Zeewolde

De Bedrijfskring Zeewolde heeft met haar 150 leden niet alleen invloed op politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Hierbij behartigt de bedrijfskring de belangen van de Zeewolder ondernemer en haar leden in het bijzonder. Dit doet de kring mede door haar zitting in verschillende relevante overlegorganen, waar zij haar stem kan laten horen en haar visie uit kan dragen. Via een digitale Nieuwsbrief worden de leden tevens regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen en uitkomsten van allerhande bedrijfseconomische zaken.

Verder zijn er ruime mogelijkheden om uitgebreid te netwerken met andere leden. Deze mogelijkheden worden gerealiseerd middels evenementen die onder andere gericht zijn op netwerken en de overdracht van kennis en regionale ontwikkelingen. Voorbeelden van activiteiten zijn de jaarlijkse outdoor-dag (met bijvoorbeeld golfen, kleiduivenschieten of zeilen), netwerkborrels met een omliggende Bedrijfskring als gast, workshops gericht op ondernemen en bedrijfsbezoeken met een aansluitende netwerkbijeenkomst. Verder wordt jaarlijks de Zeewolder Ondernemersverkiezing georganiseerd waar traditiegetrouw een bekende spreker aan het woord komt.

Kortom, de Bedrijfskring Zeewolde probeert een zeer divers aanbod van activiteiten aan te bieden waarbij ze streeft naar het onderling netwerken en tegelijkertijd haar leden op de hoogte houdt van regionale ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Bedrijfskring Zeewolde