Aanstaande zaterdag 2 september organiseren aannemer Gebr. Van der Lee samen met opdrachtgever provincie Flevoland van 10.00 tot 16.00 uur een Open Dag bij Flevokust Haven in Lelystad.

Bezoekers krijgen rondleidingen bij de aanleg van de nieuwe binnenhaven, waaronder het uitvoeren van de kade, de bouw van de golfbreker en het verlagen van de dijk. Verder is er een informatiemarkt en activiteiten voor kinderen. Flevoland, gemeente Lelystad, aannemer Gebr. van der Lee en exploitant CTU vertellen over de voortgang van Flevokust Haven van plan tot een haven die volgend jaar in bedrijf moet komen.

Gebiedspartner Rijkswaterstaat geeft informatie over projecten in het gebied zoals de versterking van de Houtribdijk en de Marker Wadden. Ook Waterschap Zuiderzeeland is als betrokken partij aanwezig.

Multimodaal met industrieterrein

Flevokust Haven aan de IJsselmeerdijk bij de Maxima centrale wordt een buitendijkse multimodale overslaghaven met containerterminal met daaraan gekoppeld een industrieterrein ten noorden van Lelystad. Flevoland versterkt met de nieuwe haven haar positie als logistiek knooppunt. De haven ligt straks aan hoofdvaarroutes van het westen naar het noorden van Nederland en is verbonden met de Europese transportcorridors. Flevokust Haven moet eind dit jaar operationeel zijn. De haven is volledig gereed in de loop van volgend jaar.

DCIM100MEDIADJI_0542.JPG

Slimme logistiek bespaart kilometers 

Ondernemers in Flevoland en bedrijven op het nieuwe nabijgelegen industrieterrein krijgen met de overslaghaven kansen om goederen over het water efficiënt, kostenbewust en milieuvriendelijk naar afnemers te vervoeren. Flevokust Haven kan straks als centrale hub fungeren voor bijvoorbeeld agrarische grondstoffen en producten uit Flevoland.

Slimme logistiek vanuit Flevoland die vrachtautokilometers bespaart is maakt deel uit  van Beter Benutten. Dit pakket van 30 maatregelen om de reistijd in de Metropoolregio Amsterdam op drukke verkeerspunten te beperken is een initiatief van het bedrijfsleven, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, gemeenten, het Rijk en Rijkswaterstaat.

Gebr. van der Lee in Lelystad is verantwoordelijk voor de aanleg van de haven. Het aannemersbedrijf verzorgt de aanleg van een buitendijks terrein voor multimodale goederenoverslag, dat tevens deel onderdeel wordt van de primaire waterkering. Van der Lee bouwt tevens een kadeconstructie aan de IJsselmeerzijde van het buitendijks terrein en is verantwoordelijk voor de aanleg van een vaargeul van en naar de vaarroute Amsterdam–Lemmer, de bouw van een golfbreker om de golfbelasting van de kade te beperken en voor de wegontsluiting via de IJsselmeerdijk.

Het afgelopen jaar is volop gebouwd aan de kade van Flevokust Haven. De damwanden zijn geslagen, de bouwkuip is gevuld met zand en het zettingsproces is gerealiseerd. De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het industrieterrein. Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van de golfbreker, de dijkverlaging en de weg naar de kade.

DCIM100MEDIADJI_0542.JPG

20 september Ondernemersbijeenkomst

Op 20 september kunnen ondernemers zich laten informeren over de mogelijkheden van goederenvervoer via het water. De bijeenkomst van 15.30 uur – 17.30 uur op de Maxima-centrale aan IJsselmeerdijk in Lelystad belicht de voordelen van vervoer over water, de mogelijkheden van exploitant CTU (Container Terminal Utrecht) Flevokust en de subsidie voor omschakeling naar vervoer over water. Ondernemers kunnen hier bij vervoer naar de Rotterdamse haven wellicht gebruik van maken, omdat zij met vervoer over water de spits in Rotterdam mijden.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door provincie Flevoland samen met evofenedex en CTU Flevokust.

Aanmelden kan voor 13 september op kade@flevokusthaven.nl.

Bekijk hier het filmpje over de mogelijkheden van Flevokust Haven.