Flevoland krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 350.000 euro voor de culturele proeftuin ‘Cultuureducatie door co-creatie in het vmbo’. Daarmee financiert OCW de helft van de kosten in de jaren 2019 en 2020. Ook de provincie en de gemeente Almere investeren in de proeftuin waarin leerlingen, docenten en culturele instellingen samen nieuwe vormen van cultuureducatie ontwikkelen.

De Flevolandse proeftuin is uniek in Nederland en past dus goed bij de identiteit van Flevoland. Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “We zijn in Flevoland erg blij met de bijdrage van het rijk. Cultuureducatie in het vmbo is nog verre van zelfsprekend, terwijl de doelgroep vmbo’ers belangrijk en omvangrijk is. Zeker in onze jonge provincie, waar zij vaak blijven wonen en werken. Juist deze groep komt minder snel met kunst en cultuur in aanraking. Wat ons betreft komt daar met deze proeftuin verandering in.”

Flevolandse samenwerking voortzetten

FleCk (Flevolands expertisecentrum cultuureducatie en projectleider proeftuin), jeugdtheatergezelschap BonteHond, kenniscentrum Collage uit Almere en andere lokale cultuureducatiepartners hebben eerste ervaringen opgedaan met een pilot co-creatie in cultuureducatie in het vmbo. Samen met twaalf vmbo-scholen hebben zij plannen voor leerlijnen ontwikkeld en prototypes van cultuurlessen en projecten getest. De resultaten zijn veelbelovend en vragen om een vervolg: lokaal, op maat, met een stevig(er) ontwikkelbudget voor scholen en culturele partners.

Rijsberman: “Met deze proeftuin kunnen we het cultuuronderwijs in het vmbo structureel versterken samen met en uitgaande van de jongeren en culturele partners. Dat is het bijzondere en unieke. Op die manier stimuleren we de ontwikkeling van jonge mensen tot actieve burgers die zich kunnen inleven in andere mensen en een waarde(n)volle bijdrage leveren aan de maatschappij. In Flevoland en daarbuiten; we delen  de opbrengst van onze proeftuin dan ook graag met andere regio’s.”

Profielen en proeftuinen

Minister Van Engelshoven trekt in 2019 en in 2020 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. De stedelijke regio’s verdubbelen dat tot 8 miljoen euro. In totaal gaan er 15 culturele proeftuinen van start, verspreid over het hele land. De onderwerpen variëren van bereikbaarheid en promotie van cultuur (Metropoolregio Amsterdam) tot Cultuur om de hoek (Leiden) en een hybride productiehuis (Zwolle).

De minister heeft vorig jaar aan de stedelijke regio’s gevraagd om een cultureel profiel op te stellen met daarin ambities, groeipotentie en globale voorstellen voor proeftuinen. Flevoland heeft een eigen Flevoprofiel opgesteld met de thema’s Het Verhaal van Flevoland, Flevoland als cultuurlab en Cultuur voor iedereen.