Voor  Floriade Werkt! Challenge ‘Help mee met de toekomst van onze voeding’ hebben  ondernemers, studenten en samenwerkingsverbanden 48 concepten ingediend. De provincie Flevoland is aangenaam verrast door deze grote hoeveelheid. Een onafhankelijke commissie van experts heeft de concepten bekeken en een eerste selectie gemaakt. Van de 48 gaan er 23 door naar de halve finale.

Diversiteit en innovatiekracht

Uit de inzendingen blijkt dat veel startende en gevestigde ondernemers  actief werken aan innovaties voor onze voedselketen. De experts waren onder de indruk van de diversiteit van indieners en concepten. De concepten variëren van oplossingen met impact op regionaal niveau tot concepten die op nationale en zelfs internationale schaal  kunnen doorwerken. Op de Co-creatie bijeenkomst van 16 maart waren bijna alle indieners aanwezig.Foto Co-creatie event 2  Zij gingen met elkaar in gesprek over samenwerking en oplossingen. De experts waren ook aanwezig om kennis te maken met de indieners en hen specifieke vragen te stellen. Op basis van de ingediende businessplannen en de gesprekken maakten de experts aan het eind van de bijeenkomst de 23 concepten bekend die door gaan naar de halve finale. Daarbij hebben de experts vooral gekeken naar de kans dat de concepten vermarktbare producten (‘business’) opleveren. De komende periode werken de halve finalisten aan het aanscherpen van hun businessplan. Tijdens de Challenge bijeenkomst van 6 april selecteert de jury 9 finalisten. Op 1 juni worden de 3 winnaars bekend gemaakt.

Ook de deelnemers die niet door gaan naar de finale hadden mooie concepten. Daarom gaat de provincie Flevoland ook met hen bekijken hoe zij verder geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld door het verbinden van partijen en het zoeken van samenwerkingspartners en investeerders.

Voor deze Challenge zijn MKB bedrijven uit Flevoland, samenwerkingsverbanden en ondernemende studenten uitgedaagd om oplossingen aan te dragen voor een duurzame voedselvoorziening. De Challenge bestaat uit 3 opgaven:

  • Slimme bodem, voor een duurzamere bodem
  • Slimme voedselketen, om verspilling tegen te gaan en nieuwe producten te maken uit resten
  • Slimme voeding, om gezonder oud te worden en sneller te herstellen.

Alle ingediende concepten staan op de website www.floriadewerktchallenge.nl

Commissie van Experts

De commissie bestaat uit experts die deskundig zijn op de verschillende aspecten van de Challenge. Dit zijn  Toine Timmermans (WUR), Martijn Duijkers (Aeres), Natascha Kooiman (Smaackmakers), Sigrid Wertheim-Heck (Aeres), Nard Clabbers (TNO) en Patrick Driessen (Pulsar Network Capital).

 

Versterking regionale economie

Provincie Flevoland ziet in de komst van de Floriade de mogelijkheid om onze regionale kenniseconomie structureel te versterken. De Challenge is onderdeel van het programma Floriade Werkt!. Hiermee bieden wij ondernemers, kennisinstellingen en studenten de komende jaren mogelijkheden om samen te werken aan kennisontwikkeling en grensverleggende innovaties op het gebied van voeding en gezondheid. Deze innovaties dragen daarnaast ook bij aan de realisatie van Flevo Campus op het gebied van Feeding the City. Daarop zijn nu al veel ondernemers en kennisinstellingen actief; dat laat deze Challenge ook zien. De Floriade is daarmee nu al begonnen en dus veel meer dan een evenement in 2022.